Bezpečnost potravin

Kontrolní akce znovu potvrdila špičkovou kvalitu potravin oceněných značkou KLASA a Regionální potravina

Vydáno: 25. 1. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 1. 2019

Potravinářská inspekce pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2018 opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili celkem 207 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA. Všechny hodnocené šarže vyhověly ve všech hodnocených parametrech.

Dále inspektoři v roce 2018 hodnotili 94 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Nevyhověly celkem tři šarže potravin, z toho dvě šarže v parametru jakost a jedna šarže v parametru označování.

Laboratorní rozbor u žádného z odebraných vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Inspektoři SZPI  pravidelně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 16 let a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):