Regionální potravina

Projekt Regionální potravina je celostátním projektem Ministerstva zemědělství na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky. Projekt má motivovat zákazníky k vyhledávání těchto produktů na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.
Ministerstvo zemědělství uděluje značku Regionální potravina od roku 2010 nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Na projektu se podílí i agrární a potravinářská komora.
Metodika pro udělování značky Regionální potravina

V rámci projektu získávají ocenění výrobci právo čtyři roky využívat pro propagaci oceněného výrobku marketingovou značku Regionální potravina daného kraje. Projekt vychází vstříc zájmu veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny.
Zelenomodré logo Regionální potravina na obalech výrobků spotřebiteli zaručí, že produkt i suroviny použité při jeho výrobě pochází z domácí produkce. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti. Díky krátkým distribučním cestám od výrobce ke spotřebiteli jsou tyto produkty čerstvější, mají lepší chuť i vůni.
Oceněné Regionální potraviny splňují ty nejpřísnější evropské i národní požadavky na kvalitu potravin. Domácí producenti jsou oproti dovozcům více vystaveni tlaku na kvalitu jak ze strany spotřebitelů, kteří jsou s nimi v bližším kontaktu, tak ze strany kontrolních inspekcí.
Výrobky oceněné značkou Regionální potravina prokazují jedinečnost v porovnání s běžnou produkcí dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční recepturu typickou pro daný kraj, originální výrobní postup nebo využití specifické regionální suroviny.

Nákupem potravin označených logem Regionální potravina zákazník získává nejen záruku kvality a chuti, ale podpoří také svůj kraj. Prosperující zemědělci, producenti i prodejci zaručují udržení či dokonce rozšíření počtu pracovních míst v regionech. Projekty podpory regionálních potravin úspěšně fungují ve většině zemí Evropské unie. (kvas) (aktual. 7/2013 ber)
Přehled potravin se značkou Regionální potravina

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin