Bezpečnost potravin

Konference: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice

Vydáno: 26. 3. 2013
Autor: berankova1

Konference se uskuteční 15. 5. 2013 v Českých Budějovicích.

X. KONFERENCE: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice se uskuteční dne 15. 5. 2013  od 10 hod v Českých Budějovicích, v areálu Jihočeské univerzity – v AULE Bobík.

Konference je určena pro odbornou veřejnost a studenty z resortu zdravotnictví a veřejného zdravotnictví  a resortu zemědělství oboru bezpečnosti potravin a výživy zvířat. (Bez účastnického poplatku)

PROGRAM KONFERENCE:
Prevence jódového deficitu v ČR – historie a současný stav (Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha- Kříž J., Ryšavá L. )
Rizika z nedostatečného přívodu jódu (Endokrinologický ústav Praha – Kalvachová B.)
Rizika nadměrného přívodu jódu (Endokrinologický ústav Praha – Zamrazil V. )
Dietární expozice jódu populace ČR a nejdůležitější dietární zdroje  (SZÚ Praha, Oddělení analýzy bezpečnosti potravin Brno – Řehůřková I., Ruprich J.)
Zkušenosti z monitoringu jodového zásobení novorozenecké populace (1FN Královské Vinohrady, klinika dětí a dorostu, 2FN Brno, Dětská nemocnice –Hníková O.1, Kračmar P.1,Dejmek P.1,Vinohradská H.2)     
Saturace jodem a jodurie 11-12letých dětí  z 6 oblastí v ČR v r. 2012-2013 (SZÚ Praha – Ryšavá L., Kašparová L.,Křížová T., Žoltá M. a kol.)
Konečné výsledky kontroly zvýšené hladiny jódu v krmivech (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha – Nedobová E.)
Vývoj obsah jódu v mléce v prvovýrobě (Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta – Kroupová V.a kol.)
Výsledky sledování obsah jódu v objemných krmivech, vodě a půdě (Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta – Trávníček, J. a kol.)
Jód v kravském mléce v Německu (Thuringian State Institute of Agriculture, Jena, Germany – Schöne F.)

POSTERY:
Obsah jódu v soli s jódem (výrobci a dovozci soli)
Nabídka kuchyňské soli a soli s jódem v malospotřebitelské tržní síti v ČR (SZÚ Praha – Ryšavá L. a kol. (studentky 2.roč. oboru Nutriční terapeut ZSF JČU Č. Budějovice))
Preference soli s jódem v českých domácnostech (SZÚ Praha – Ryšavá L. a kol. (studentky 2.roč. oboru Nutriční terapeut ZSF JČU Č. Budějovice)
Vývoj obsahu jódu v různých typech mléka z tržní sítě v průběhu roku (SZÚ Praha, Odd. analýzy bezpečnosti potravin Brno – Kavřík R., Paskerová H., Řehůřková I., Ruprich J.)
Dynamika TSH u ovcí při zvýšeném příjmu jodu (Dušová H. a kol., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta)
Histometrické parametry štítné žlázy při zvýšeném příjmu jodu u ovcí (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta- Peksa,  Z. a kol.)

K účasti pasívní i aktivní (poster 120x 80 cm – formát A0) je nutno zaslat PŘIHLÁŠKU nejpozději do 19.4. (spolu s textem posterového sdělení do sborníku) na e-mail: zolta.szu@centrum.cz

Příloha: PŘIHLÁŠKA a PROGRAM konference Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice (pdf, 2,4 MB)