Bezpečnost potravin

Konference Výživa a zdraví, září 2020

Vydáno: 28. 5. 2020
Autor: Společnost pro výživu

Konference se bude konat 15. - 17. září v Teplicích.

Termín akce: 15. až 17. září 2020

Místo konání: Teplice, lázeňský dům Beethoven

Konference je určena: pro odborníky ve výživě, potravináře, nutriční terapeuty, pro všechny odborné pracovníky z hygienické služby. Pro všechny, kteří to se svým zdravím myslí vážně!

Další informace: http://konferencevyzivaazdravi.cz/

 

Předběžný program konference

• Biomonitoring perfluorovaných látek v mateřském mléce české populace v období 2006–2017,   časový trend, odhad expozice kojenců a porovnání s TDI
• Obsah rtuti v kojenecké a dětské výživě s obsahem masa ryb
• Kvalita fritovacích olejů v provozovnách stravovacích služeb
• Intervenční studie SZÚ “Omega-3” – omega 3 index
• Stanovení omega 3 indexu – monitoring u dospělých osob
• Vliv „omega vajec“ a „omega masa“ na biochemické a imunologické markery
• Rekonstrukce Nutričního doporučení MZ ČR
• Nutriční model současných spotřebních košů pro školní jídelny
• Co je to Nutri-score a jak se používá
• Růstové koreláty nutričního stavu dětí
• Vliv výživy na neuropsychický vývoj u dětí
• Poměr konzumované a nekonzumované části školních obědů u žáků základních škol
• Preventivní programy KHS pro děti v Moravskoslezském kraji zaměřené nejen na výživu
• Omega-3 mastné kyseliny (rybí olej) pro školní děti
• Zkušenosti z on-line měření soli ve školních jídelnách
• Jaké obsahy soli má naše pečivo?
• Výskyt atypických druhů salmonel v Praze
• Výsledky celostátní studie prevalence některých látek migrujících do potravin z materiálů a předmětů.
• Cirkulární ekonomika – příležitosti a rizika pro ochranu veřejného zdraví
• Je či není použití recyklovaných materiálů v potravinářství rizikem pro zdraví?
• Problematika a zkušenosti z dozoru elektronických cigaret
• Medicina založená na důkazu: od čtyř postulátů Roberta Kocha po dnešní principy EBM.
• On-line elektroforetické stanovení sacharidů a minerálů v jogurtech
• Klamavé obchodní praktiky při prodeji výrobků určených pro styk s potravinami
• Sledování kvality fritovacích olejů přístrojem TESTO 270 v provozovnách KHS MSK 

 

Zdroj: Společnost pro výživu