Bezpečnost potravin

Konference o hygieně a technologii potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny

Vydáno: 28. 5. 2019
Autor: VFU Brno

Konference se bude konat 16. a 17. října v Brně.

logo_vfu          logo_svs          logo_fvhe_new

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Státní veterinární správa ČR

pořádají 
16. a 17. října 2019 

konferenci

Hygiena a technologie potravin
XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny

 Místo konání: Aula, VFU Brno

  

Elektronické přihlášení na konferenci: česky / english 
Pozvánka: česky / english 
Pokyny: česky / english 
Vzor příspěvku: česky / english


ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
:
Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší aktuální výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

 

Zdroj: VFU Brno