Bezpečnost potravin

Konference JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost – termín prodloužen

Vydáno: 22. 9. 2021
Autor: KM EFSA

Termín pro zasílání abstraktů byl prodloužen do 30. září 2021!

Ve dnech 21. – 24. června 2022 se v belgickém Bruselu uskuteční mezinárodní vědecká konference “JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost” (ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022). 

Zdraví lidí, zvířat a životního prostředí je neoddělitelně spjato a věda související s hodnocením rizik se nemůže omezit jen na bezpečnost potravin či krmiv. Musí mít širší perspektivu a musí se zaměřit směrem k přístupu „Jedno zdraví – jedno prostředí”. Zastřešujícím cílem pro připravovanou vědeckou konferenci je proto „Zachovat bezpečnost potravin a krmiv v kontextu udržitelnosti“. 

Jde o první společnou mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) společně se sesterskými agenturami – Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre, JRC). 

S ohledem na termíny přípravy konference byl časový harmonogram pro zasílání abstraktů (pro digitální plakáty) na konferenci ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022 prodloužen do 30. září 2021.

 

Další podrobnosti ke konferenci lze najít na následujících webových stránkách:

 

Další informace o společném vědeckém programu lze najít rovněž na webových stránkách  partnerů konference.