Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Klíčky v provozovnách společného stravování do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Klíčky v provozovnách společného stravování

Vydáno: 7.4.2017
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví o legislativních opatřeních vztahujících se na provozy produkující klíčky.V provozovnách společného stravování, zejména vegetariánských nebo veganských, jsou nabízeny pokrmy s obsahem klíčků. Může se jednat o pokrmy určené k přímé spotřebě, např. saláty, nebo se klíčky používají jako složka pokrmů tepelně upravovaných.

V návaznosti na rozsáhlé zdravotní potíže v roce 2011 v několika členských státech Evropské unie, kdy jako nejpravděpodobnější zdroj nákazy byly určeny klíčky pískavice řecké kontaminované Escherichia coli (STEC) produkující Shiga toxin, byla na úrovni Evropské unie přijata opatření, jejichž cílem je na co nejnižší míru snížit možnost výskytu zdravotních potíží, které by mohly být připisovány konzumaci klíčků.

Mezi tyto kroky patří i přijetí zvláštních legislativních opatření stanovujících požadavky na sledovatelnost klíčků a semen k jejich produkci (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků), na mikrobiologická kritéria pro klíčky (nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa), na schvalování provozů produkujících klíčky (nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004) a požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen pro produkci klíčků (nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech. V tomto stanovisku se uvádí, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Dále se konstatuje, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

Podle článku 2 nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 musí být každý potravinářský podnik produkující klíčky schválen příslušným dozorovým orgánem. Tato povinnost se vztahuje i na provozovny společného stravování, které v případě, že produkují klíčky nakličováním semen pro přípravu pokrmů, musí mít tuto činnost schválenu, a dále musí splňovat požadavky na mikrobiologické vyšetření semen určených k nakličování a vyprodukovaných klíčků.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021