Bezpečnost potravin

Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce

Vydáno: 23. 4. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce; naopak budou nařízena opatření vůči zbývajícím chovům Pereny

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že k 30. dubnu zruší mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Skončí tak například omezení prodeje drůbeže, zákaz svodů, výstav a trhů či zákaz chovat drůbež v evidovaných chovech ve volném výběhu. Opatření zavedená v průběhu února splnila svá očekávání a není třeba je nadále vyžadovat.  SVS naopak nařídí striktnější opatření ve zbývajících chovech společnosti Perena. Plnou třetinu letošních ohnisek ptačí chřipky v ČR představují chovy kachen tohoto chovatele.

K dnešnímu dni bylo v ČR potvrzeno 36 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže či ptáků chovaných v zajetí, z toho 12 ohnisek představují chovy kachen společnosti Perena na různých místech ČR. Poslední dvě ohniska na hospodářstvích této společnosti byla identifikována a zlikvidována v průběhu tohoto týdne.

„V rámci letošní vlny ptačí chřipky se jako nejproblémovější ohniska jeví chovy kachen společnosti Perena. Nákaza se postupem času rozšiřuje do dalších a dalších chovů uvedené společnosti, je tedy více něž pravděpodobné, že se na těchto hospodářstvích pravidla biologické bezpečnosti nedodržují. Z uvedených důvodů povede se společností Perena Státní veterinární správa správní řízení, ve kterém za porušení veterinárního zákona firmě hrozí sankce až do výše 2 mil. Kč,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Jak SVS opakovaně uvedla, je zřejmé, že na těchto hospodářstvích byla špatně v praxi nastavena pravidla biologické bezpečnosti, nebo se tato pravidla nedodržovala. V současnosti stále probíhá u chovatele intenzivní epizootologické šetření, pro které byl na SVS ustaven zvláštní tým odborníků na nákazy zvířat a biologickou bezpečnost. Po ukončení šetření a kompletaci podkladů zahájí SVS s chovatelem správní řízení.

V řadě stávajících ohnisek a uzavřených pásmech okolo nich stále ještě platí vyhlášená mimořádná veterinární opatření. Z preventivních důvodů SVS nařídí veterinární opatření 14 zbývajícím zařízením společnosti Perena ve třech krajích (Královéhradecký, Pardubický a Středočeský kraj), kde dosud ptačí chřipka zjištěna nebyla. Opatření budou spočívat zejména v povinné desinfekci na vstupech do hospodářství, povinné očistě a desinfekci vozidel vjíždějících do zařízení a dalšího zařízení, striktním užívání pracovních oděvů a obuvi při vstupu do hospodářství a přísné evidenci osob, vozidel a techniky vstupující na farmy a všechna přemístění kachen a násadových vajec pod dozorem místně příslušné krajské veterinární správy. Již v současné době jsou na všech hospodářstvích společnosti v týdenní frekvenci preventivně odebírány úřední vzorky a vyšetřovány na ptačí chřipku.

Přestože současná data z ČR i Evropy sice naznačují pozvolný ústup nákazy a snižování infekčního tlaku, riziko zavlečení ptačí chřipky do chovu je však stále vysoké. Apelujeme proto na chovatele, aby situaci nepodceňovali a věnovali i nadále maximální pozornost dodržování biologické bezpečnosti v chovech,“ uzavřel Semerád.

Více informací o nákaze a aktuální nákazové situaci je k dispozici na webu SVS.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS