Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Menu > Označování potravin

Přesunout kategorii Označování potravin do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Označování potravin

 

Nový podkategorie Označování potravin

 

Označování potravin

Souhrnné informace k označování potravin


Foto: Shutterstock

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU.


Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

- nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiky potraviny (nesmějí ani podle vzhledu, popisu nebo vyobrazení vyvolávat nesprávný dojem), nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotčená potravina nemá a nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny,

- musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné,

- nesmějí připisovat potravině vlastnosti (nebo na ně odkazovat) umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“, které podléhají zvláštním předpisům,

- údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi (národní předpis může stanovit použití konkrétního jazyka, v ČR se jedná o češtinu).

Za informace o potravině odpovídá ten provozovatel potravinářského podniku usazeného v EU (výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.

V podnicích, které na tento podnik navazují, nesmějí být informace připojené k potravině upraveny, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl nebo snížit možnost spotřebitele rozhodovat se při výběru potravin, a tyto podniky odpovídají za veškeré jimi provedené změny informací.

Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně.
I u potravin, u nichž určité údaje nejsou povinné, ale jsou uváděny dobrovolně, musí být splněny požadavky kladené na údaje uváděné povinně.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
V praxi, při kontrolách dozorovými orgány, bude vždy brána v úvahu kromě samotné textace i celková prezentace potraviny spotřebiteli.
24.01.2023
Právní předpisy v oblasti označování potravin v souvislosti s označováním rostlinných výrobků názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné výrobky.
18.01.2023
Informace SZPI
07.12.2022
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
14.11.2022
Průvodce webové stránky olejnadzlato.cz
09.11.2022
Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že spotřebitel nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny.
27.10.2022
Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce
10.10.2022
Informace SZPI
04.10.2022
Tisková zpráva PK ČR
23.09.2022
Reformulace je úprava složení potravinářského výrobku, aby více odpovídal zásadám pestré vyvážené stravy.
04.08.2022
Vodítka SZPI by měla sloužit jak inspektorům, tak podnikatelům.
30.06.2022
Tisková zpráva ÚKZÚZ
16.06.2022
Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
25.04.2022
Základní terminologie a právní regulace v oblasti označování potravin zemí původu nebo místem provenience
25.04.2022
Na infografice je vysvětleno označování vajec na obalech i na samotných vejcích.
14.04.2022
Tisková zpráva ÚKZÚZ
11.01.2022
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011.
06.01.2022
Tisková zpráva ÚKZÚZ
16.11.2021
Rejstřík je přístupný na webových stránkách Evropské komise.
15.11.2021
Informační systém o označování potravin je dostupný ve 23 jazycích EU.
05.11.2021
Informace Ministerstva zemědělství
20.10.2021
Tisková zpráva PK ČR
08.06.2021
Informace MZe, SZPI a SVS
14.04.2021
Informace SZPI
25.01.2021
Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce
29.12.2020
Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce
19.11.2020
SZPI vysvětluje, jak správně označovat alergeny.
02.11.2020
Aktualizovaný text SZPI
15.07.2020
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
02.06.2020
Přehledný leták Českého svazu chovatelů masného skotu
11.03.2019
Počet: 96 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021