Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

1. 2. 2024

Souhrnná informace HSHMP – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v loňském roce 376 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků v zařízeních školního stravování a ostatních stravovacích zařízeních pro děti. Kontroly se konaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru odboru hygieny dětí a mladistvých (dále jen „HDM“) HSHMP. Závady HSHMP zjistila při 30 kontrolách: konkrétně ve […]


31. 1. 2024

Tisková zpráva – Státní veterinární správu (SVS) v loňském roce výrazně zaměstnala likvidace více než dvou desítek ohnisek ptačí chřipky v chovech včetně dosud největšího ohniska této nákazy ve velkochovu nosnic na Tachovsku a opatření proti šíření afrického moru prasat z Libereckého kraje. Přibylo kontrol dodržování podmínek welfare v chovech, zejména díky stále rostoucímu počtu podnětů občanů. Mírně se […]


30. 1. 2024

Tisková zpráva — V České republice bylo dnes potvrzeno první letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním velkochovu drůbeže. Nachází se v rozmnožovacím chovu slepic společnosti Mach drůbež a.s. v Chocni v Pardubickém kraji. V chovu se nachází více než 70 000 kusů drůbeže. Výskyt nákazy v chovu potvrdilo dnes vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Ihned po potvrzení nákazy se na místo vydali ministr […]


25. 1. 2024

Státní zdravotní dozor sehrává důležitou roli v ochraně zdraví konzumentů. Na kontroly provozoven poskytujících stravovací služby v metropoli se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v roce 2023 zaměřila ve zvýšené míře. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Stále se ukazuje, jak je […]


24. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o výsledcích loňské, tematicky zaměřené kontroly krajských hygienických stanic (KHS) v provozovnách stravovacích služeb zaměřené na ověření uvádění informací o látkách nebo produktech způsobujících alergii nebo nesnášenlivost (dále jen „alergeny“) u nabízených pokrmů a prověření dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe. Kontrolní akce se účastnila také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále […]


22. 1. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila aktualizovaný přehled právních předpisů v oblasti označování vína. Právní předpisy Vybraná pravidla a definice pro výrobu a označování vinařských produktů s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO), tradičním výrazem CHOP, CHZO, tradiční výrazy [čl. 92 a násl. nařízení (EU) č. 1308/2013] – pravidla označení se týkají těchto […]


19. 1. 2024

Tisková zpráva Celní správy ČR – Přímý dohled nad likvidací potravin zajišťovali pardubičtí celníci. Ve středu byla do spalovny nebezpečného odpadu v Košumberku přivezena tuna mražených výrobků. Společnost nakupující zboží v Anglii nechala na vlastní žádost zlikvidovat mořské plody, ryby, slaninu, šunku i klobásy za 250 tisíc korun. Nevhodné přepravní podmínky, během nichž nebyl dopravcem dodržen stanovený […]


18. 1. 2024

Potravinářská inspekce pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2023 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. V loňském […]


17. 1. 2024

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví 15.1.2024 jako nebezpečné výrobky: Jednorázové elektronické cigarety zn. AROMA KING MARS 9000 puffs, 20 mg/ml, objem: 18 ml – 8 příchutí. Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně […]


16. 1. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečných potravin v tržní síti: HUSÍ PRSA S KŮŽÍ S KOSTÍ, hluboce zmrazené, označení veterinárním oválem: HU332EK, datum minimální trvanlivosti: 30.09.2025, výrobce: TRANZIT-FOOD KFT, H4362 NYÍRGELSE, DEBRECENI UT 1, Maďarsko, země původu: Maďarsko. Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost patogenního serotypu bakterií Salmonella Agona a […]


12. 1. 2024

Tisková zpráva – Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili v rámci pravidelného monitoringu cizorodých látek v potravinách nevyhovující šarži římského kmínu, laboratorní rozbor zde potvrdil přítomnost jedenácti pesticidních látek v nadlimitním množství. Jedná se o potravinu Římský kmín mletý – Heera Cumin Powder Premium Quality, balení: 100 g, označení šarže: 1R1010323, označení data minimální trvanlivosti: DEC/2025, […]


12. 1. 2024

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele na vietnamskou sekanou (Chá Chien), v níž byla zjištěna bakterie Listeria monocytogenes. Celá problematická šarže masného produktu od výrobce z Rakovnicka o hmotnosti 40 kg se již prodala. Spotřebitelé, kteří by výrobek, jehož datum minimální trvanlivosti končí o následujícím víkendu, měli doma, by jej rozhodně neměli konzumovat. Mohou jej […]


1 2 3 4 227