Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

27. 5. 2024

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Brna odhalili na sociální síti prodej uzeného drůbežího masa z nelegální výroby. Prodejce následně navíc ignoroval nařízení SVS a s částí výrobků přes zákaz dále manipuloval, za což mu hrozí vysoká sankce. Na následné kontrole u provozovatele, který měl schválenu pouze výrobu rybích výrobků, zajistili veterinární inspektoři bezmála 40 kg kachních výrobků. Tyto produkty proto na […]


24. 5. 2024

Oblast na Českolipsku zaujímající plochu 14 katastrů o rozloze 232 km² již není tzv. uzavřeným pásmem II a neplatí v ní mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP). Současně s tímto krokem dochází ke zmenšení uzavřeného pásma I (nárazníkové pásmo), které se zmenší o 78 katastrů o výměře 503 km². V souladu s legislativou EU Státní veterinární správa (SVS) z důvodu příznivé […]


22. 5. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zabývá výskytem tzv. dvojí kvality potravin na tuzemském trhu od r. 2020, a to formou monitoringu domácího i evropských trhů, od roku 2022 pak také formou úředních kontrol. Monitoring SZPI provedla v letech 2021–2023 řadu rozsáhlých, plošných screeningů v různých členských státech EU a v ČR za účelem získání přehledu o […]


21. 5. 2024

Povinnost zajistit identifikovatelnost a sledovatelnost produktu je obecně stanovena v čl. 18 nařízení (ES) č. 178/2002. Specifickým právním předpisem pro vinařské produkty, stanovujícím povinnost uvádět v Unii do oběhu vinařské produkty opatřené úředně schváleným průvodním dokladem (což znamená, že průvodní doklad musí doprovázet produkt a nelze jej dodat dodatečně, jak je častou praxí u ostatních potravin), je nařízení […]


20. 5. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v souvislosti s Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2024 zahájila mimořádné kontroly stravovacích a ubytovacích služeb poskytujících zázemí hokejovým týmům a jejich fanouškům. Během státního zdravotního dozoru nebylo zjištěno žádné pochybení, které by mohlo ohrozit průběh hokejových turnajů. Preventivní kontroly byly provedeny u níže uvedených provozovatelů zaměstnanci odboru […]


17. 5. 2024

Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení jejich šíření.  O stále dobré nákazové situaci svědčí příznivé mezinárodní nákazové statusy, které uděluje Evropská komise, nebo Světová organizace pro […]


16. 5. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 4. – 30. 4. 2024 celkem 223 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 35 finančních sankcí v celkové výši 331 000,- Kč. […]


14. 5. 2024

Tisková zpráva — Ostrava 14. 5. 2024 – Rostliny hrají nezastupitelnou úlohu v rovnováze života na celé planetě. S jejich zdravím bezprostředně souvisí kvalita života každého z nás. Svoji odpovědnost za zdraví rostlin nesou nejen farmáři, ovlivnit ho mohou všichni občané. A právě zvýšení povědomí o tom, proč je důležité usilovat o zachování zdraví rostlin a jak konkrétně může […]


13. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročních kontrol cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 102 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,03 %. „Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a z dlouhodobého pohledu se ještě snižuje. Zdravotní […]


10. 5. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující potravinu ATEMOYA THOMPSON, čerstvé ovoce nebalené, označení šarže: „LOTE: WPAT012003A“, dodavatel: R.PARISE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS, Brazílie, země původu: Brazílie. Širokospektrální analýza v akreditované laboratoři potvrdila v hodnoceném vzorku potraviny nadlimitní přítomnost následujících pesticidů: acetamiprid v množství 0,030 miligramů na kilogram (mg/kg; limit: 0,01 mg/kg), buprofezin v množství 0,073 mg/kg […]


7. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje výrobek Opékací párek od výrobce Agroinvest Bobrová kvůli obsahu bakterie Listeria monocytogenes. Celá šarže masného produktu (80 kilogramů) se již prodala v prodejnách výrobce v Kraji Vysočina. Spotřebitelé, kteří mají výrobek doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu. Identifikace výrobku: Název: Opékací párek, masný výrobek tepelně opracovaný Výrobce: Agroinvest […]


2. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace znovu upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy, nově přibylo 15 katastrálních území o celkové výměře 9 800 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o […]


1 2 3 4 5 233