Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

23. 10. 2023

Špína v místech, kde probíhá příprava stravy pro hosty, je nepřijatelná. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) se soustavně a oproti tzv. covidovým letům ve zvýšené míře věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Jeho urgentní potřebu ukazují i některé výsledky kontrol za měsíc září 2023. Těch pražští hygienici provedli celkem […]


20. 10. 2023

Veterinární inspektoři z Olomouckého kraje odhalili v Lipníku nad Bečvou nelegální sklad potravin. V něm se nacházelo bezmála 17 tun potravin živočišného původu (zejména ryby, mořské plody, hovězí a drůbeží maso) a 4 000 kusů vajec. Část potravin byla prošlá. Provozovateli hrozí ve správním řízení sankce ve výši až 500 000 Kč. Státní veterinární správa (SVS) zakázala uvádět produkty […]


20. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‘SAVE THE PLANET“ ART. 24117 údaje na etiketě/ číslo šarže: 24901026 EAN kód: 8034052524117 Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína Dovozce dle nabývacího dokladu/ dle značení: MERCURY […]


19. 10. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární ústavy (SVÚ) v Praze a V Olomouci se na přelomu letošního září a října zúčastnily zátěžových cvičení v jejichž rámci pracovníci ústavů změřili úroveň kontaminace radioaktivním zářením u bezmála tří stovek vzorků. Organizátorem obou cvičení byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Prvního cvičení se koncem září zúčastnila laboratoř radiologie Státního veterinárního ústavu Praha (Referenční laboratoř […]


16. 10. 2023

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již rok provádí kontroly dovozu ekologické produkce, a to na základě nové kompetence dle novelizovaného znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, které nabylo účinnosti 1. 10. 2022. Tímto okamžikem přešly kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární […]


16. 10. 2023

Tisková zpráva – Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se v Liberci konalo již šesté setkání zástupců veterinárních služeb České republiky, Polska a Saska k problematice afrického moru prasat (AMP). Konkrétně se jednalo o formát v rámci přeshraniční spolupráce mezi Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, Veterinárním úřadem Dolnoslezského vojvodství a veterinární službou zemského okresu Görlitz. Jednání se účastnili i zástupci Ústřední veterinární správy […]


12. 10. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje veřejnost i hospodářské subjekty, že od 23. října 2023 vstupuje v účinnost novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, která zakazuje prodej zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí nebo s obsahem aromat. Ke zveřejnění novely ve sbírce zákonů došlo 16. 6. 2023. V souladu s § […]


10. 10. 2023

Inspektoři Státní veterinární správy z Olomouckého kraje odhalili při běžné kontrole skladu potravin na Litovelsku zásilku více než 1300 kg zamražených vepřových kůží s prošlým datem použitelnosti.  Zdravotně závadné produkty proto znehodnotili barvou a nařídili jejich neškodnou likvidaci na náklady provozovatele. Veterinární inspektoři problematickou zásilku odhalili v závěru uplynulého týdne při běžné kontrole dozorovaného chladírenského a mrazírenského skladu. Dvě palety vepřových kůží byly […]


9. 10. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza. Jedná se o následující výrobky: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný výrobek byl označen údajem „Spotřebujte do: 31.08.2023“, v […]


6. 10. 2023

Státní veterinární správa (SVS) zakázala prodej zmražených pelmeňů (plněných těstových taštiček) s náplní z kuřecího masa od litevského výrobce, které prodávala prodejna řetězce MERE v jihočeském Písku. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha zjistilo přítomnost salmonel ve výrobku. Veterinární inspektoři proto zakázali pokračování prodeje výrobku. Spotřebitelé, kteří by jej měli doma, jej mohou vrátit v místě nákupu. Identifikace výrobku:Název: […]


6. 10. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se intenzivně věnuje kontrolám nejen bezpečnosti, ale také jakosti potravin v tržní síti a aktuálně zakázala šarži sušené šunky prosciutto crudo z dovozu s cca o čtvrtinu nižším obsahem masa oproti informaci na obalu. Potravinářská inspekce nařídila společnosti Lidl Česká republika v.o.s., aby neprodleně stáhla z celé své tržní sítě nevyhovující potravinu ITALIAMO […]


3. 10. 2023

Inspektorky veterinární správy z Jihočeského kraje při kontrole s Policií ČR nedaleko Předotic v okrese Písek odhalily provozovatele jatek z Plzeňského kraje, který převážel v jednom přepravním prostoru neodděleně živou jalovici spolu s krávou poraženou na hospodářství. To je v rozporu s legislativními požadavky pro oblast hygieny potravin i welfare zvířat. Legislativa umožňuje při splnění pravidel porážku jatečného zvířete na hospodářství. Zvíře musí být před poražením […]


1 2 3 4 5 223