Bezpečnost potravin

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

6. 6. 2012

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.


1. 6. 2012

Patentovanou technologií založenou na evoluční změně mikroorganismů působením podmínek v bioreaktoru lze získat kulturu s požadovanými vlastnostmi.


30. 5. 2012

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou „Zpravodaj pro školní stravování“.


14. 5. 2012

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.


10. 4. 2012

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.


6. 4. 2012

Metodou ultra-vysokotlaké kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole lze simultánně odhalovat nebezpečné složky v doplňcích stravy.


29. 3. 2012

SZÚ je zapojen do nového evropského projektu vedoucímu ke zlepšení a standardizaci metodiky monitoringu expozice cizorodým látkám.


21. 3. 2012

Obsah bulletinu vydávaného Českou biotechnologickou společností.


15. 3. 2012

Pokud vykazují jatečné trupy prasat na porážkových linkách patologické změny, je podle výsledků amerického výzkumu pravděpodobnost, že jsou kontaminovány salmonelami o 90 % vyšší než v případě jatečných těl bez těchto změn.


13. 3. 2012

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou „Zpravodaj pro školní stravování“.


13. 3. 2012

Vědci z University of Connecticut’s College of Agriculture & Natural Resources možná objevili způsob jak porazit salmonely na molekulární úrovni.


12. 3. 2012

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.


1 3 4 5 6 7 55