Bezpečnost potravin

Kampaň EFSA: Zastavme Africký mor prasat

Vydáno: 28. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí a poskytnout informace o AMP a o tom, jak mu čelit prevencí, detekcí a hlášením.

O kampani 

Kampaň, kterou zahájil Evropský úřad pro bezpečnost potravin, má za cíl informovat chovatele o africkém moru prasat, pomoci zemím sousedícím s postiženými regiony a podpořit eradikaci této choroby v Evropě.

Odvětví chovu prasat

Evropská unie je největším vývozcem prasat a výrobků z vepřového masa na světě, každoročně vyváží více než pět milionů tun této zemědělské komodity. Jedná se proto o jedno z nejdůležitějších zemědělských odvětví. Chov prasat má v porovnání s ostatními odvětvími zpracování masa nejvyšší podíl a představuje 8,5 % celkové zemědělské produkce zemí evropské sedmadvacítky. Na evropské produkci masa má 35% podíl.

Chov prasat je však vystaven vážné hrozbě, která by mohla vést ke značným ekonomickým škodám na národní i celoevropské úrovni: africkému moru prasat.

Co je africký mor prasat?

Africký mor prasat (anglicky African swine fever – ASF) je virové onemocnění, které postihuje domácí a divoká prasata. Tento virus je pro člověka neškodný, avšak pro prasata je obvykle smrtelný. V současné době na toto onemocnění neexistuje vakcína ani léky, vymýcení nemoci tak může trvat několik let.

Počet ohnisek afrického moru prasat se za poslední roky zvýšil. V době psaní tohoto materiálu se onemocnění stále vyskytuje ve 12 evropských zemích – v Bulharsku, Estonsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku a Ukrajině.

Propuknutí afrického moru prasat v určité oblasti nebo zemi může mít vážný dopad na jejich chov, protože vede k omezení obchodu, k významným finančním ztrátám a k porážce velkého počtu zvířat.

Detekce, prevence, hlášení

Protože propuknutí afrického moru prasat může způsobit velké škody, je klíčem k potlačení této smrtelné nemoci detekce, prevence a hlášení.

Tato kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí a poskytnout obecné informace o africkém moru prasat a o tom, jak mu čelit prevencí – jak zabránit kontaminaci a chránit farmy i hospodářská zvířata, detekcí – jak rozpoznat příznaky, hlášením – co dělat v případě podezření na kontaminaci.

Ke kampani byly připraveny informační materiály, které zahrnují: představení kampaně, infografiku, leták a čtyři příspěvky na sociální sítě, které lze využít k informování o příznacích afrického moru prasat, bezpečnostních opatřeních, jež je vhodné přijmout, a o tom, na koho se v případě podezření na onemocnění obrátit.

Webové stránky kampaně i všechny informační materiály jsou dostupné i v českém jazyce. 

Další informace:

 


Zdroj: EFSA