Bezpečnost potravin

Je virus způsobující bluetongue patogennější?

Vydáno: 20. 10. 2020
Autor: ČSCHMS

Informace Českého svazu chovatelů masného skotu

Katarální horečka ovcí, známá též pod anglickým názvem bluetongue, se sice již delší dobu na území České republiky nevyskytuje, to ale neznamená, že je tato nákaza v Evropě minulostí. Již několik let se drží ve Francii (sérotypy 4 a 8), loni se sérotyp 8 dostal do Belgie, Lucemburska, Švýcarska a také sousedního Německa. Zde se sice podařilo její šíření směrem k našemu území zastavit, ale i tak je obezřetnost stále na místě. Tím spíše, že poškození chovatelé v západní Evropě hlásí stále větší ztráty, které jim bluetongue v chovech způsobuje. Zaznívají názory o tom, že virus prošel genetickými změnami a je nyní patogennější.

S nástupem chladnějšího počasí by se sice aktivita tiplíků (pakomáři z rodu culicoides), kteří toto onemocnění přenášejí, měla snižovat, ale minulost ukázala, že se na to stoprocentně spolehnout nedá. Ještě minulý týden byla hlášena nová ohniska v Německu poblíž francouzských hranic. Blízkost výskytu bluetongue v Německu je třeba vnímat nejenom z hlediska nebezpečí zavlečení nákazy k nám, ale už i jen přiblížení onemocnění k hranicím České republiky by znamenalo vyhlášení ochranného pásma, které by díky poloměru 150 km zasahovalo až na naše území.

Katarální horečka ovcí na sebe poprvé upoutala zvýšenou pozornost v roce 2006, když se v Nizozemí objevil sérotyp 8. Do té doby se mělo za to, že nákaza se týká pouze Afriky, případně jižních států Evropy. Z Nizozemí se pak nákaza postupně rozšířila do okolních států, na sever a východ Evropy a v roce 2008 taky do České republiky. V ČR byl poslední výskyt bluetongue byl zaznamenán v září 2009. Od 29.4.2013 je celé území ČR prohlášeno za prosté této nákazy a vakcinace byla zakázána.

Katarální horečka ovcí je infekčním onemocněním přežvýkavců, které není přenosné na člověka. Původcem katarální horečky ovcí je orbivirus, který patří do čeledi Reoviridae. V současné době je známo 24 rozpoznatelných sérotypů BTV1 až BTV24, přičemž některé z nich nejsou nijak epizotologicky významné. V Evropě dnes největší problém způsobují sérotypy BTV1, BTV2, BTV4, BTV8 a BTV16.

• Aktuální výskyt bluetongue v Evropě ukazuje tato mapka.
• Další informace k bluetongue najdete na webových stránkách Státní veterinární správy.

Kamil Malát

 

Zdroj: ČSCHMS


Foto: Shutterstock