Bezpečnost potravin

Je důležité, aby v souvislosti s africkým morem prasat přijala EK mimořádná opatření

Vydáno: 22. 3. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Je důležité, aby v souvislosti s africkým morem prasat přijala EK mimořádná opatření na pomoc chovatelům domácích prasat

Vývoji nákazové situace týkající se afrického moru prasat (AMP) v Německu, Polsku a České republice se na dnešní videokonferenci věnovali ministři zemědělství Julie Klöcknerová, Grzegorz Puda a Miroslav Toman. Český ministr ocenil informace od svých kolegů pro případ, že AMP pronikne na území ČR. Spolu se spolkovou ministryní výživy a zemědělství a polským ministrem zemědělství a rozvoje venkova se shodli, že je třeba spojit síly ve společném přístupu k aktivním opatřením v oblasti eradikace a prevence dalšího šíření AMP.

„Pro Českou republiku je zásadní udržet si status země prosté afrického moru prasat. Proto pracovníci naší Státní veterinární správy důsledně kontrolují plnění všech přijatých opatření týkajících se divokých prasat i chovů domácích prasat. Právě ochrana chovů je v boji proti této nemoci naší prioritou. V této souvislosti jsme také přijali příslušnou legislativu, a to povinnost všech chovatelů zřídit trvalé souvislé oplocení všech chovů či hospodářství s prasaty,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Za důležité proto ministr Toman považuje podpořit chovatele prasat zasažené dramatickým propadem výkupních cen. Připomněl, že Česká republika opakovaně žádala Evropskou komisi (EK), aby přijala mimořádná opatření na pomoc tomuto sektoru, ale zatím bez výsledku. V této souvislosti zmínil vyjádření komisaře Janusze Wojciechowského, že situace na trhu se stabilizovala a EK nechce přijímat opatření, protože dopady v každém členském státě jsou rozdílné. Komise proto pouze zvažuje další kroky.

Podle ministra Miroslava Tomana se ceny stabilizovaly na velmi nízké úrovni hluboko pod výrobními náklady. Obrátil se proto na Julii Klöcknerovou a Grzegorze Pudu s žádostí o podporu, aby EK alespoň nějaká opatření přijala.

Ve společném prohlášení ministři poukázali na hrozbu, kterou pro zemědělství a produkci vepřového masa šíření afrického moru prasat představuje. Shodli se mj. na nutnosti posílit komunikaci na všech úrovních a spolupráci například při takových opatřeních, jako je budování účinných překážek zpomalujících migraci divokých prasat v okolí zjištěných případů AMP v nových oblastech.

Česká republika je od jara 2019 zemí bez výskytu AMP. Mezi řadou opatření, která k tomu přispěla, bylo nejdůležitější intenzivní odklízení uhynulých prasat divokých s následným laboratorním vyšetřením a důslednou likvidací v asanačním podniku. Dále pak okamžité vymezení zamořené oblasti na dostatečně velkém území, ohrazení oblasti s vyšším rizikem pachovým a elektrickým ohradníkem kvůli omezení migrace, zákaz lovu, nesklizení a ponechání části zemědělských plodin v zamořené oblasti a důsledná evidence chovů domácích prasat včetně neregistrovaných. Nejdůležitější nástroje proti AMP definují stále platná mimořádná veterinární opatření, jde například o zákaz přikrmování prasat divokých v celé ČR. Nařízen je i jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí, kde je AMP, i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem afrického moru.

Vzhledem k vysokému riziku opětovného zavlečení AMP do ČR z Německa a Polska byla loni 16. 11. na severu Čech vytyčena oblast s intenzivním odlovem prasat divokých. Od vyhlášení do 14. 3. 2021 zažádali lovci v této oblasti u německých a polských hranic o zástřelné za 1 343 prasat divokých. Zároveň požádali o zvýšené nálezné za nález 35 uhynulých či sražených kusů. Všechna ulovená či nalezená a sražená divoká prasata byla vyšetřena na AMP s negativním výsledkem.

Příloha: Mapa intenzivního lovu černé zvěře

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Příloha

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 

Foto: Shutterstock