Bezpečnost potravin

Jádra meruněk představují riziko otravy kyanidem

Vydáno: 2. 5. 2016
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hodnotil rizika spojená s konzumací jader meruněk.

 
Pokud dospělý jedinec zkonzumuje více než tři malá syrová jádra meruněk nebo polovinu jednoho velkého jádra v jedné porci, tak může překročit bezpečné množství. U batolat je riziko, že překročí bezpečný limit, již při konzumaci jednoho malého jádra meruněk.

V meruňkových jádrech se přirozeně vyskytuje sloučenina nazývaná amygdalin, která se po požití jader přeměňuje na kyanid. Otrava kyanidem může způsobit nevolnost, horečku, bolesti hlavy, nespavost, žízeň, letargii, nervozitu, bolesti kloubů a svalů a klesající krevní tlak. V extrémních případech je otrava fatální. 

Studie ukazují, že dávka 0,5 – 3,5 miligramů (mg) kyanidu na kilogram tělesné hmotnosti může být smrtelná. Vědecký panel EFSA pro kontaminanty (CONTAM) nastavil bezpečnou úroveň pro jednorázovou expozici (známou jako akutní referenční dávka ARfD), a to 20 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti. To je 25 krát nižší než nahlášená nejnižší smrtelná dávka.  

Na základě těchto limitů a množství amygdalinu obvykle přítomného v syrových meruňkových jádrech experti EFSA odhadují, že dospělí by mohli zkonzumovat tři malá meruňková jádra (370 mg), aniž by překročili akutní referenční dávku. U batolat by se jednalo o množství 60 mg, což odpovídá asi polovině jednoho malého jádra meruněk.  

Plody meruněk bez rizika 
Běžná konzumace plodů meruněk nepředstavuje zdravotní riziko pro spotřebitele. Jádro je semeno uvnitř meruňkové pecky, které se získává po rozlousknutí pecky. Díky tvrdé skořápce pecky nepřichází jádro vůbec do kontaktu se samotným plodem.

Předpokládá se, že většina syrových meruňkových jader prodávaných v EU je dovezena ze zemí mimo EU a je prodávána spotřebitelům prostřednictvím internetu. Prodejci propagují jádra jako potravinu působící proti rakovině a někteří aktivně doporučují příjem 10 jader/den pro běžnou populaci a 60 jader/den pro pacienty s rakovinou. 

Vyhodnocení přínosů syrových meruňkových jader pro léčbu rakoviny nebo další jiné použití je mimo kompetence bezpečnosti potravin EFSA a není proto součástí tohoto vědeckého stanoviska.  

EFSA konzultovala své partnery v členských státech EU, aby diskutovali toto vědecké stanovisko a předchozí posouzení ze strany národních autorit (viz zpráva níže). Subjekty zabývající se řízením rizika v Evropské komisi a členské státy, které regulují bezpečnost potravin v EU, budou informovány o tomto hodnocení rizika a rozhodnou, zda je třeba přijmout opatření k ochraně lidského zdraví při konzumaci syrových meruňkových jader.

Zdroj:  EFSA

Vědecké stanovisko EFSA „Akutní zdravotní rizika spojená s přítomností kyanogenních glykosidů v syrových meruňkových jádrech a výrobků ze syrových meruňkových jader

Abstrakt
Amygdalin je hlavním kyanogenním glykosidem, který se vyskytuje v meruňkových jádrech a degraduje se na kyanid žvýkáním nebo rozmělněním. Kyanid je látka s vysokou akutní toxicitou u lidí. Smrtelná dávka se uvádí v rozmezí 0,5 – 3,5 mg / kg tělesné hmotnosti (BW). Akutní referenční dávka (ARfD) 20 mikrogramů / kg tělesné hmotnosti byla odvozena z expozice 0,105 mg / kg tělesné hmotnosti spojené s netoxickou hladinou kyanidu v krvi 20 mikromol (µM) a aplikováním faktoru nejistoty 1,5, který zahrnuje toxikokinetické interindividuální rozdíly a faktoru nejistoty 3,16, který odpovídá toxikodynamickým interindividuálním rozdílům. Vzhledem k absenci údajů o spotřebě se vychází z údajů o nejvyšším příjmu 10 jader / den u běžné populace a 60 jader / den u pacientů s rakovinou. Expozice překročila ARfD 17-413 krát u batolat a 3-71 krát u dospělých. Odhad maximálního množství meruňkových jader, které mohou být konzumovány bez překročení ARfD je 0,06 g u batolat a 0,37 g u dospělých.

K překročení akutní referenční dávky dochází již při konzumaci jednoho malého jádra v případě batolat, u dospělých lidí se jeví bezpečná konzumace tří malých jader. Na druhou stranu je potřeba říci, že konzumace méně než poloviny velkého jádra by mohla vést k překročení ARfD u dospělých.

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):