Bezpečnost potravin

Invazívní species: publikace OIE

Vydáno: 26. 5. 2011
Autor:

Volně přístupná e-publikace (2010).

OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) zpřístupňuje v rámci “Scientific and Technical Review” publikaci zaměřenou na invazívní druhy. Publikace byla vydána v roce 2010 a je rozdělena do dvou svazků (viz příloha 1 a 2).

 
Zdroj: OIE
 
Další publikace OIE zaměřené na bezpečné potraviny z živočišné produkce.