Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela Penny Market v Karlových Varech

Vydáno: 9. 4. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 4. 2013.

Závažná provinění proti hygienickým předpisům zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v prodejně společnosti Penny Market s.r.o. na adrese Stará Kysibelská 642/73, 360 01 Karlovy Vary. Při kontrole ze dne 8. 4. 2013 zde SZPI zjistila výskyt myšího trusu a další stopy činnosti hlodavců včetně požeru potravin v provozovně. Vzhledem k tomu, že prodejna nesplňovala podmínky, které umožňují zachovat zdravotní nezávadnost potravin, inspekce neprodleně uložila v souladu se zákonem 146/2002 Sb. zákaz užívání prostor a zároveň zakázala uvádět do oběhu všechny potraviny se stopami přítomnosti škůdců. SZPI dále prodejci nařídila, aby uvedl stav v provozovně do souladu s požadavky právních předpisů a ve spolupráci se specializovanou firmou zajistil řádnou deratizaci. Uložená opatření prodejce splnil a při opakované kontrole byl dnes 9. 4. 2013 zákaz uvolněn.

Pro uvedená pochybení inspekce s provozovatelem zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI