Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela další prodejnu pro výskyt myší

Vydáno: 22. 5. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 5. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dne 21. 5. 2013 v odpoledních hodinách uzavřela pro četná nedodržení hygienických předpisů provozovnu společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. na adrese Plumlovská 456/32, 796 01 Prostějov. Inspekce při kontrole nalezla ve skladu i na prodejní ploše exkrementy hlodavců a potraviny poškozené požerem, ve skladu byla také nalezena uhynulá myš. Stopy přítomnosti hlodavců SZPI zaznamenala mimo jiné i v regálech mezi cukrovinkami a potravinami pro děti. Inspekce konstatovala porušení Nařízení (ES) 852/2004 a pro uvedená zjištění v souladu se zákonem 146/2002 Sb. neprodleně uložila zákaz užívání prostor. Provozovateli dále SZPI nařídila, aby zajistil odbornou deratizaci prostor, zavedl odpovídající a účinné postupy pro regulaci škůdců a provedl celkový úklid prodejní plochy i zázemí provozovny. Inspekce zároveň zakázala uvádět do oběhu veškeré potraviny se stopami přítomnosti hlodavců.
Pro uvedená pochybení SZPI zahájí s provozovatelem správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI