Bezpečnost potravin

Informace v souvislosti s možností bezplatného ověření bezpečnosti lihovin

Vydáno: 13. 12. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví pro veřejnost ze dne 13. 12. 2012.

S ohledem na trvající ohrožení zdraví fyzických osob nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami mohou občané v rámci podnětů takové lihoviny přinést na krajské hygienické stanice k bezplatné analýze.

K bezplatné analýze budou přijímány lihoviny:
–         s obsahem ethanolu od 20% obj. včetně a výše,
–         které byly vyrobeny v období od 1. 1. – 27. 11. 2012,
–         neoznačené,
–         které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti,
–        u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělky lihovin, jejichž seznam je uvedený na webové stránce MZ  Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky .

K bezplatné laboratorní analýze nebudou přijímány lihoviny s objemem ethanolu pod 20% obj., lihoviny, u nichž je prokazatelné, že byly vyrobeny do 31. 12. 2011 a jsou řádně označeny v souladu s požadavky právních předpisů, lihoviny zahraniční provenience, a lihoviny vyrobené po 27. 11. 2012.
Pro účely odběru vzorku lihoviny k analýze je nutné přinést lihovinu v původním spotřebitelském balení, ze kterého bude odebrán pracovníkem krajské hygienické stanice vzorek. O provedeném odběru bude sepsán protokol, jehož součástí budou identifikační údaje občana, a souhlas s nakládáním s osobními údaji pro případ zjištění nebezpečné lihoviny.  O výsledku analýzy bude občan krajskou hygienickou stanicí informován neprodleně po obdržení výsledků laboratorní zkoušky.