Bezpečnost potravin

Infekce virem hepatitidy A u obyvatel a turistů v severní Itálii

Vydáno: 31. 5. 2013
Autor: berankova1

Nejpravděpodobnějším zdrojem infekce jsou mražené směsi bobulovitého ovoce.

Odborná zpráva ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ) a EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin).

Od 1. ledna 2013 bylo nahlášeno 15 laboratorně potvrzených případů infekce virem hepatitidy A u obyvatel  Německa, Nizozemska a Polska. Všechny hlášené případy  mají cestovní historii spojenou  s návštěvou  autonomních provincií severní Itálie – Trento a Bolzano v expoziční  době. Ve stejném období  došlo v Itálii k nárůstu případů infekce virem hepatitidy A, jednak v provincii Trento a také na národní úrovni. Případy nákaz nemají cestovní historii mimo EU v době potenciální expozice.
Popisná epidemiologie poukazuje na častou  souvislost  původu infekce. Předběžné epidemiologické a environmentální  vyšetřování  naznačuje, že nejpravděpodobnějším  prostředkem šíření (přenosu) infekce jsou mražené směsi  bobulovitého ovoce (berries).

U velkého množství  případů infekce byla hlášena konzumace bobulovitého ovoce před propuknutím nemoci.  Kromě toho byl izolován virus hepatitidy A z balíčku mražené směsi bobulovitého ovoce v místě jednoho hlášeného případu onemocnění.  Sekvence RNA  viru  a data jednotlivých případů by také měly  poskytnout další důkazy pro potvrzení  hypotézy, že směsi mraženého bobulovitého ovoce jsou zdrojem infekce. Itálie nyní  vytváří studii o případech nákazy a kontrolách v zasažených státech EU.

Vzhledem  k dostupným informacím je pravděpodobné, že budou identifikovány a hlášeny další případy nákaz virem hepatitidy A. ECDC proto vybízí členské státy EU ke zvýšené obezřetnosti  k možnému nárůstu  případů nákaz virem HA, spojených s cestováním do severní Itálie.

Lidé, kteří cestují do míst s hlášenými případy infekce virem HA, by měli být upozorněni na možnost vakcinace jako prevence  rizika přenosu viru HA na cestách.

Outbreak of Hepatitis A virus infection in residents and travellers to Italy

Zdroj:  EFSA

Další informace:
Rychlé hodnocení EFSA a ECDC k novým onemocněním virem hepatitidy A“ (30.5.2013)