Bezpečnost potravin

ICBP: 10 let komunikace se spotřebitelem

Vydáno: 30. 3. 2012
Autor:

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství již 10 let zajišťuje vzdělávání spotřebitelů.

V době založení Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2002 bylo první aktivitou vytvoření internetových stránek www.bezpecnostpotravin.cz, které poskytují informace o problematice bezpečnosti potravin.

Zájemci naleznou na webových stránkách tiskové zprávy dozorových orgánů (SZPI, SVS ČR, OOVZ, ÚKZÚZ, SRS), hlášení o závadných potravinách a informace k dané problematice z domova i ze zahraničí.  ICBP zasílá  registrovaným uživatelům e-mailem informace o rizikových potravinách na českém trhu. Na hlavní stránce je k dispozici také aplikace A-Z slovník bezpečnosti potravin pro spotřebitele, ve kterém jsou odborníky vysvětleny základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin a potravinářství.

Na základě spolupráce se  Světovou zdravotnickou organizací (dále WHO) zahájilo Informační centrum bezpečnosti potravin v roce 2005 další aktivity –  vzdělávací programy pro konkrétní cílové skupiny obyvatelstva na téma WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Pomocí vzdělávacích programů pro děti ICBP vhodnou formou vysvětluje dětem po celé České republice základy hygieny při manipulaci s potravinami a základy zdravé výživy.

Skupina Vanda a Standa  oslovuje  malé děti hudebním pořadem „Přijede k nám návštěva“. Jedná se o pásmo písniček a říkanek na téma WHO, které je realizováno převážně v předškolních zařízeních (fotky z programu zde).

Děti se učí rozpoznat zdravé jablko

Děti prvního stupně základních škol jsou díky aktivitám ICBP v rámci výuky informovány o zdravé výživě, stavbě lidského těla, důležitosti pitného režimu a základech hygieny. Děti se také učí aktivně nakupovat, ukládat a zpracovávat potraviny a sestavovat jídelníček. ICBP na vzdělávacích programech pro děti prvního stupně základních škol spolupracuje s občanským sdružením TEREZA (fotky z programu zde).

Do konce roku 2011 ICBP pro děti připravilo 882 programů, na kterých bylo proškoleno 42 572 dětí a učitelů.

Na základě aktivní spolupráce s 3. lékařskou fakultou UK v Praze vznikl přednáškový program se základním tématem „Bezpečnost potravin, zdravá výživa, alimentární choroby“. Do konce roku 2011 se uskutečnily přednášky na 201 školách po celé ČR, zúčastnilo se jich 6 534 posluchačů.

V letech 2010 až 2011 ICBP připravilo další webové stránky pro spotřebitele s tematikou bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Stránky www.viscojis.cz jsou určené dospělým spotřebitelům a www.viscojis.cz/teens jsou pro pedagogy a žáky druhého stupně základních škol. Součástí stránek je výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“. Cílem programu je poskytovat ověřené informace pro výuku bezpečného zacházení s potravinami a zdravé výživy žáků druhého stupně základních škol. Program je rozdělen do šesti kapitol a ke každé z nich je k volnému stažení pracovní sešit. Zatím jsou k dispozici pracovní sešity pro děti osmých a devátých tříd, které slouží k procvičení jednotlivých kapitol. 

Veškeré aktivity pro spotřebitele jsou financovány Ministerstvem  zemědělství. Ministerstvo zemědělství chce i nadále podporovat a zlepšovat vzdělávání a informovanost spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin.

Autor: Olaf Deutsch

Statistika akcí ICBP od roku 2002 do roku 2011  zde