Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 5. týden 2013

Vydáno: 4. 2. 2013
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 5. týdnu 2013: 28.1.–3.2. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

01/02/2013

   Itálie

vysoké množství Escherichia coli (1100 CFU/100g) v chlazených škeblích (Mythilus Galloprovincialis) 

 Španělsko, přes Francii

01/02/2013

   Itálie

podezření na histamin v chlazeném tuňáku (Tunnus Albacares) 

   Španělsko

31/01/2013

Dánsko

nedeklarovaný celer v kořeněných kuřecích křidélkách 

Dánsko

31/01/2013

Dánsko

nedeklarovaná mléčná složka (kasein: 1-50 a beta-laktoglobulin: 0.61-2.5 mg/kg – ppm) v chlazené mortadelle

Itálie

31/01/2013

Itálie

histamin (2934.4; 600 mg/kg – ppm) v chlazeném tuňáku

Španělsko

30/01/2013

Belgie

Salmonella (přítomnost /25g) v drůbežích řízcích

Belgie

28/01/2013

Belgie

ochratoxin A (8.9; 13.9; 17.3; 18.1 µg/kg – ppb) v kávě

Belgie

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde