Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2013

Vydáno: 11. 11. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 45. týdnu 2013: 4.11.– 10. 11. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

08/11/2013

Francie

 histamin (> 2500 mg/kg) v konzervovaných filetech z ančoviček

Itálie

08/11/2013

Itálie

 rtuť (1.76 µg/kg) ve zmrazených filetech z mečouna (Xiphias Glaudius)

Španělsko

08/11/2013

 Finsko

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g)  ve zmrazených solených filetech z kuřecích prsou

Thajsko, přes Nizozemsko

08/11/2013

Německo

 možná přítomnost úlomků skla (4.5 cm) v boloňské omáčce  

Itálie

07/11/2013

Česká republika

 překročené povolené množství reziduí (MRL) doxycyklinu (172 µg/kg) ve zmrazených solených filetech z kuřecích prsou

Brazílie, přes Dánsko

07/11/2013

Dánsko

 Salmonella Newport (detekována/25 g) ve zmrazené krůtě

Polsko

06/11/2013

Německo

 možná přítomnost úlomků skla (4.5 cm) v rajčatové omáčce s jemnými bylinkami

Itálie

06/11/2013

Polsko

 Listeria monocytogenes (přítomnost/25 g) ve zmrazené grilované kachně

Polsko

04/11/2013

Nizozemsko

 nebezpečí zadušení jako následek konzumace cukrovinek ve tvaru píšťalky a cukrovinek ve tvaru rtěnky

Belgie

04/11/2013

 Estonsko

 benzo(a)pyren (13.6 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (69.4 µg/kg) v uzených šprotech

Lotyšsko

04/11/2013

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes (přítomnost/25 g) v nevyloupaných krevetách

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

04/11/2013

Nizozemsko

 aflatoxiny (B1 = 24 / B1 = 48 µg/kg) v plodech palmy olejné

surovina ze Sierra Leone, přes Německo

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.