Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 41. týden 2016

Vydáno: 21. 10. 2016
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 41. týdnu 2016: 10. 10. – 16. 10. 2016 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

14/10/2016

Německo

 kovové drátky (délka 1-3 cm, tloušťka přibližně 0,5 mm) ve snídaňových cereáliích pro děti

Maďarsko

14/10/2016

Itálie

 chlazené hovězí ze zvířat, u nichž nebyla dodržena stanovená ochranná lhůta po podání veterinárního léčivého přípravku (cefapirin)

Itálie

13/10/2016

Nizozemsko

 Salmonella typhimurium (přítomnost 1 z 5 /25g) v chlazených kuřatech

Nizozemsko

13/10/2016

Rakousko

 kousky kovu v konopné mouce

Rakousko

12/10/2016

Spojené království

 kousky kovu (úlomky) v medu

Spojené království

12/10/2016

Itálie

 Salmonella enteritidis fagotyp 6D (přítomnost /25g) v mražených kuchaných kachnách bez drůbků

Maďarsko

12/10/2016

Francie

 Escherichia coli produkující shiga toxin (O26:H11 stx1+ eae+) v mraženém mletém hovězím mase

Francie

10/10/2016

Německo

 polycyklické aromatické uhlovodíky (celk.= 148.1 µg/kg – ppb) v bobkovém listu

Ukrajina

10/10/2016

Dánsko

 nedeklarovaný siřičitan (530 mg/kg – ppm) v sušených meruňkách

Turecko, přes Německo

10/10/2016

Nizozemsko

 formetanát (0.088 mg/kg – ppm) v mangu

Brazílie

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.