Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 39. týden 2017

Vydáno: 10. 10. 2017
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2017: 25. 9. – 1. 10. 2017 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

29/09/2017

Švédsko

 úlomky skla ve vanilkovém prášku

Jihoafrická republika

29/09/2017

Itálie

 průjmové toxiny (Diarrhoeic Shellfish Poisoning, DSP)  – kyselina okadová (225 µg/kg – ppb) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Itálie

28/09/2017

Irsko

 Salmonella (přítomnost /25g) v mražených solených kuřecích prsních řízcích

Brazílie

28/09/2017

Spojené království

 úlomky plastu v čokoládových tyčinkách

Itálie

28/09/2017

Itálie

 možnost kontaminace veganského pesta organického původu mikroorganismy (ve sklenicích)

Itálie

28/09/2017

Německo

 nepovolené látky 1,3-dimethylamylamin (DMAA) a beta-alanin, vysoký obsah kofeinu (51514 mg/kg – ppm) v doplňku stravy a jeho nedostatečné označení (chybějící zdravotní varování a pokyny k dávkování v němčině)

USA, přes Spojené království

27/09/2017

Itálie

 nedeklarovaný lepek (106.8 mg/kg – ppm) v jogurtu

Itálie

27/09/2017

Francie

 Salmonella (přítomnost /25g) v mandlích bez skořápky

Německo

27/09/2017

Nizozemsko

 nedeklarovaná sója v mražených masových kuličkách

Nizozemsko

26/09/2017

Belgie

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (přítomnost /25g) v chlazeném kuřecím mase

Belgie

26/09/2017

Francie

 nepovolená složka potraviny nového typu Acacia rigidula, složka potraviny nového typu agmatin sulfát, složka potraviny nového typu Epimedium a složka potraviny nového typu Hoodia gordonii v různých doplňcích stravy

USA, přes Nizozemsko

26/09/2017

Itálie

 rtuť (1.7 mg/kg – ppm) v mražených filetech z mečouna (Xiphias gladius)

Portugalsko

26/09/2017

Polsko

 olovo (3.7 mg/kg – ppm) v doplňku stravy

Čína, přes Spojené království

25/09/2017

Švédsko

 alimentární nákaza způsobená bakterií Salmonella typhimurium 3-19-11-N-311 pocházející pravděpodobně ze salámu

Španělsko

25/09/2017

Dánsko

 epigalokatechin galát v doplňku stravy

Dánsko

25/09/2017

Dánsko

 aflatoxiny (celk. = 24 µg/kg – ppb) v sušených fících, bio

Španělsko

25/09/2017

Slovensko

 benzo(a)pyren (2.7 µg/kg – ppb) a polycyklické aromatické uhlovodíky (celk. PAH4: 33.1 µg/kg – ppb) v chlazených uzených žebrech

Polsko

             

 

                  Krmiva

 

29/09/2017

Belgie

 arsen (20 mg/kg – ppm) a olovo (41 mg/kg – ppm) v doplňkovém krmivu

Turecko

28/09/2017

Francie

 nepovolená fermentace vedlejšího produktu při výrobě aminokyselin kultivací geneticky modifikovaného mikroorganismu (E. coli K12)

Francie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

29/09/2017

Francie

 migrace arsenu (0.009; 0.03 mg/l) a hliníku (1.69; 2.47 mg/l) z hrnce tajine s poklicí

Španělsko

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.