Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 34. týden 2021

Vydáno: 5. 10. 2021
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 34. týdnu 2021: 23. 8. – 29. 8. 2021 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                        Potraviny

 

28/08/2021

Polsko

 Salmonella Enteritidis a Salmonella skupiny O:7 (C1) v úředních vzorcích (kůže z kuřecích krků) ze suroviny použité na výrobu drůbežího masa

Polsko

27/08/2021

Belgie

 chlorpyrifos-methyl v semenech máku

 

27/08/2021

Maďarsko

 ethylenoxid v mouce z karobových semen

Itálie

27/08/2021

Francie

 Listeria monocytogenes (přítomnost /125g) v sýru Gorgonzola

Itálie

26/08/2021

Francie

 Salmonella enteritidis v mražených kuřecích paličkách

Polsko

26/08/2021

Švýcarsko

 nedeklarovaná látka tadalafil a nepovolené rostlinné extrakty v doplňku stravy

Nizozemsko

26/08/2021

Belgie

 ethylenoxid v aromatu krvavého pomeranče

 

25/08/2021

Německo

 ethylenoxid v xanthanové gumě zpracované do glazury k přímé spotřebě

xanthanová guma z Číny, přes Dánsko

25/08/2021

Španělsko

 ethylenoxid v tepelně ošetřených masných výrobcích

Španělsko

25/08/2021

Belgie

 nepovolené barvivo Orange II v chilli papričkách (prášek)  

Ghana, destinace Německo

24/08/2021

Německo

 nepovolená látka ethylenoxid (suma 2-CE a EO, vyjádřená jako EO: 7.8 ppm) v kalciových kapslích

Německo

23/08/2021

Francie

 Listeria monocytogenes v uzeném lososu

 

23/08/2021

Dánsko

 vysoký obsah ethylenoxidu v přídatné látce E410 použité v majonéze Mayomil E20

Německo

23/08/2021

Španělsko

 přítomnost reziduí farmakologicky aktivních látek převyšujících MRL (coumaphos, acrinathrin a t-fluvalinát) v plástečkovém medu

Maďarsko

23/08/2021

Dánsko

 chlorpyrifos v pomerančích

Maroko

23/08/2021

Belgie

 nepovolená látka ethylenoxid (0.049 mg/kg – ppm) v hlohovém a kurkumovém čaji

Francie

23/08/2021

Španělsko

 mléčný protein nedeklarovaný na etiketě sušené kýty

Španělsko

 

 

                  Krmiva

 

24/08/2021

Německo

 dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly v jablečných výliscích

Polsko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.