Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 32. týden 2021

Vydáno: 8. 9. 2021
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 32. týdnu 2021: 9. 8. – 15. 8. 2021 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                        Potraviny

 

14/08/2021

Chorvatsko

 Salmonella enteritidis v drůbežím mase

Polsko

13/08/2021

Švýcarsko

 vysoký obsah THC v CBD kapslích

 

13/08/2021

Litva

 ethylenoxid v přísadě „Lygomme“ (emulgátor/stabilizátor směs FM4600) použité ve zmrzlině

vyrobeno ve Francii

13/08/2021

Německo

 neschválená nová potravina betelový (arekový) ořech

Pákistán, přes Itálii

13/08/2021

Německo

 pyrimethanil, metalaxyl, cymoxanil, famoxadon, methoxyfenozid, dimethomorf, cyfluthrin, azoxystrobin, boskalid, fluopyram, dithiokarbamáty a fenvalerát ve vinných listech v nálevu

Turecko

13/08/2021

Německo

 ethylenoxid v moringa listech v prášku (zpracováno na Body Shake)

Rakousko

12/08/2021

Německo

 vysoký obsah tropanových alkaloidů v pohankové mouce použité v pekařských směsích

pohanková mouka z Rakouska, pekařské směsi z Německa

12/08/2021

Německo

 arekolin v betelových (arekových) ořeších

Itálie

12/08/2021

Irsko

  Listeria monocytogenes detekovaná v šarži sýra Brie

Francie

12/08/2021

Řecko

 ethylenoxid v přídatných látkách s E410

 

12/08/2021

Itálie

 přítomnost kadmia překračující povolený  limit v mlžích ostrankách jaderských  

 

12/08/2021

Německo

 2-chloroethanol v instantních nudlích

Korejská republika

12/08/2021

Finsko

 ethylenoxid v doplňku stravy

 

11/08/2021

Itálie

 rtuť v mraženém mečounovi

Španělsko

11/08/2021

Dánsko

 vysoký obsah 3-MCPD v palmovém oleji

 

11/08/2021

Německo

 ethylenoxid v uhličitanu vápenatém

Německo

11/08/2021

Německo

 2-chloroethanol (ethylenoxid) v doplňcích stravy

Rakousko

10/08/2021

Polsko

 obsah lepku převyšující 80 mg/kg v bezlepkové pohankové mouce bílé

 

09/08/2021

Francie

 Bacillus cereus v bramborových gnocchi

 

09/08/2021

Německo

 2-chloroethanol v pokrmu z instantních nudlí

Vietnam, přes Nizozemsko

 

 

                  Krmiva

 

11/08/2021

Německo

 Salmonella spp. v kůži z jehněčí hlavy

Polsko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

11/08/2021

Slovinsko

 migrace primárních aromatických aminů (anilinu a o-toluidinu) z oboustranné hliníkové pánve s teflonovým (PTFE) povrchem

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.