Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 30. týden 2015

Vydáno: 27. 7. 2015
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 30. týdnu 2015: 20. 7. – 26. 7. 2015 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

24/07/2015

Francie

 Salmonella spp. (přítomnost /25g) v uzené šunce

Německo

24/07/2015

Nizozemsko

 nedeklarované arašídy v sušeném ovoci s čokoládou

Nizozemsko

23/07/2015

Česká republika

 fenamiphos (0.23 mg/kg – ppm) v bramborách

Řecko

22/07/2015

Španělsko

 rtuť (1.29; 1.8 mg/kg – ppm) v mraženém žraloku modrém (Prionace glauca)

Španělsko

 

 

Krmiva

 

22/07/2015

Německo

 dioxiny (celk. PCDD/F a dlPCB: 2.528 pg WHO TEQ/g) v sušených jablkách

Polsko, přes Rakousko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.