Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 21. týden 2024

Vydáno: 5. 6. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 21. týdnu 2024: 20. 5. – 26. 5. 2024 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

DatumOhlásila zeměDůvod ohlášeníZemě původu výrobku
  Potraviny 
24/05/2024Francie detekce kadmia v avokáduPeru, přes Španělsko
23/05/2024Slovinsko Listeria monocytogenes v uzeném lososu 
23/05/2024Nizozemsko zearalenon v ječných kroupách 
22/05/2024Španělsko Salmonella spp. v srdcovkáchŠpanělsko, surovina z Portugalska
22/05/2024Nizozemsko mykotoxin deoxynivalenol v bezlepkových makarónechRumunsko
22/05/2024Francie olovo a linuron v libečku 
21/05/2024Nizozemsko chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v Rooibos čaji ananasovémIndie
  Krmiva 
20/05/2024Finsko Salmonella Kottbus, Salmonella Mishmarhaemek a Salmonella Abony v jehněčích uších (žvýkací pochoutka pro psy)Turecko, přes Dánsko
    Materiály přicházející do styku s potravinami 
24/05/2024Estonsko migrace vysokých hladin primárních aromatických aminů z děrované naběračkyČína

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.