Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 19. týden 2011

Vydáno: 16. 5. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 19. týdnu 2011: 9.–15.5.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
13/05/2011
Německo
Aflatoxiny (B1=9,1 µg/kg) v mletém muškátovém oříšku
Surovina z Polska
13/05/2011
V. Británie
Nadměrná úroveň radioaktivity (Cs-137; 4951 BQ/kg) v sušených divokých houbách
Bulharsko
11/05/2011
V. Británie
Formetanate (1,6 mg/kg) a dofentezine (0,076 mg/kg) v čerstvých paprikách
Turecko
11/05/2011
Belgie
Listeria monocytogenes v různých typech sýru
Belgie
10/05/2011
Švédsko
Salmonella v chlazeném kuřecím kebabu
Dánsko
09/05/2011
Francie
Falšování musaky
Itálie
12/05/2011
Kypr
Nudle z neschválené geneticky modifikované rýže (KMD1; KeFeng6)
Čína, přes Velkou Británii
11/05/2011
Německo
Vysoký obsah selenu (164 µg/kus) v doplňku stravy
Velká Británie
10/05/2011
Francie
Listeria monocytogenes (110 KTJ/g) ve zmrazeném uzeném lososu
Polsko
09/05/2011
Finsko
Podezření na nedeklarovaný lepek a mléčnou složku ve zmrazené grilované zelenině
Belgie
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
13/05/2011
Lucembursko
Migrace formaldehydu (200 mg/kg) a melaminu (131 mg/kg) z melaminové lžíce
Čína
13/05/2011
Německo
Migrace kadmia (0,56 mg/kus) a olova (16,15 mg/kus) ze skleniček na latte macchiato
Čína
09/05/2011
Irsko
Migrace primárních aromatických aminů (814; 757; 600 µg/kg) z černé nylonové lžíce se štěrbinami
Čína
 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.