Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 10. týden 2018

Vydáno: 14. 3. 2018
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 10. týdnu 2018: 5. 3. – 11. 3. 2018 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

09/03/2018

Francie

 Salmonella (přítomnost /25g) v mražených taštičkách samosa s kuřecím masem

Francie

08/03/2018

Irsko

 nepovolená složka (metasteron: 7.6 mg/kapsle) a nepovolená látka 1,3-dimethylamylamin (DMAA) (36.1; 36.5; 34.9 mg/kapsle) v doplňcích stravy

neznámý původ

08/03/2018

Belgie

 nesprávné označení (datum zmrazení) hovězího masa nevhodného pro lidskou spotřebu (VŽP, kategorie 3)

Belgie

08/03/2018

Belgie

 fluazifop-P-butyl (1 mg/kg – ppm) v čerstvém špenátu

Francie

07/03/2018

Německo

 nesprávné označení (nesprávná informace o alergenech) na cheeseburgeru

Německo

07/03/2018

Belgie

 přítomnost laktózy (0.36 g/kg) v bezlaktózovém mléku

Belgie

07/03/2018

Rakousko

 plastové částice (bílý polyethylen) v mražených meruňkových knedlících

Rakousko

07/03/2018

Německo

 benzo(a)pyren (120.4 µg/kg – ppb) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH4: 1103 µg/kg – ppb) v doplňku stravy

Německo, surovina ze Švýcarska

07/03/2018

Nizozemsko

 nepovoleně barvivo Sudan 4 (1104 µg/kg – ppb) v palmovém oleji

Guinea

05/03/2018

Dánsko

 Campylobacter coli (přítomnost v 6 z 12 vzorků /25g) a Campylobacter jejuni (přítomnost v 6 z 12 vzorků /25g) v chlazených kuřecích stehnech

Francie

05/03/2018

Slovensko

 ochratoxin A (12.33; 14.48 µg/kg – ppb) v sušených rozinkách

Uzbekistán, přes Lotyšsko

             

 

                  Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.