Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek GMO již nejsou pro spotřebitele v EU zásadním tématem do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

GMO již nejsou pro spotřebitele v EU zásadním tématem

Vydáno: 27.6.2019
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN

Foto: Shutterstock 

Letos se poprvé slavil Světový den bezpečnosti potravin, a to dne 7. června 2019. Organizace zabývající se bezpečností potravin po celém světě pořádaly konference, jednání a workshopy, v nichž byla akcentována následující témata: zajištění bezpečných a nutričně bohatých potravin, bezpečné pěstování a zpracování potravin, právo spotřebitele na bezpečné a zdravé potraviny, spolupráce všech zainteresovaných subjektů a kontrola bezpečnosti potravin.

Evropská unie má v ohledu bezpečnosti potravin velmi dobře nastaven právní rámec a používá různé nástroje kontroly. Jedním z nich je i Eurobarometr, který funguje již od roku 1974. Jedná se o sérii průzkumů veřejného mínění v členských zemích EU v různých oblastech zájmu. K letošnímu prvnímu Světovému dni bezpečnosti potravin byly zveřejněny výsledky nového průzkumu Eurobarometru, realizovaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) na jaře letošního roku a zaměřeného právě na bezpečnost potravin.

Výsledky Eurobarometru nám podávají ucelenou představu o tom, jak lidé vnímají rizika spojená s potravinami. Ve 20 členských státech EU převládá diskuse ke 3 tématům:

  • zneužívání antibiotik, hormonů a steroidů u hospodářských zvířat (44 %),
  • rezidua pesticidů v potravinách (39 %) a
  • potravinářské přídatné látky (36 %).

 

Češi se obávají především nemocí zjištěných u zvířat (45 %), přísad, dochucovadel a konzervantů obsažených v potravinách (37 %) a také dodržování hygieny potravin (30 %).

Na seznamu rizik, vnímaných spotřebiteli v EU, se geneticky modifikované (GM) potraviny umístily až na osmém místě s 27 %; v ČR byly dokonce předposlední s 18 %. Stále dokola se opakující informace v médiích, že 90 % Evropanů je proti GM potravinám, je tedy zcela mylná. Pouze v Rakousku se GM potraviny ocitly opět spolu s pesticidy na prvních příčkách.

Jedná se o významný posun za posledních 10 let, kdy GM potraviny v měření Eurobarometru obsadily tehdy čtvrtou příčku. Zdá se, že osvěta v oblasti moderních biotechnologií začíná prostupovat i mezi laickou veřejnost, jelikož nové techniky šlechtění (NBT) prozatím nejdou ve šlépějích GMO, které byly veřejností přijímány výrazně negativně. Editaci genomu (např. pomocí CRISPR) dokonce Evropané vnímají jako nejmenší hrozbu (4 %).

Organizace v České republice se nejen při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin snaží problematiku přiblížit veřejnosti. Např. dne 11. června 2019 pořádala Potravinářská komora ČR setkání s novináři, kde tématem byly „Pesticidy v potravinách“. Na setkání přednášeli Ing. Jitka Götzová z Ministerstva zemědělství, Ing. Miluše Dvoržáková z České asociace pro ochranu rostlin, Gabriela Bechynská z potravinářské firmy Mondelez Czech Republic s.r.o. a končící poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Pokud osvěta v oblasti bezpečnosti potravin a nových technologií šlechtění bude i nadále probíhat aktivně, pak by se mohly GM potraviny v budoucnu u evropských spotřebitelů umístit ještě lépe (v pořadí níže), ne-li tabulku vnímaných rizikových potravin dokonce opustit.

 

Zdroje:
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190607-0,
https://www.bezpecnostpotravin.cz/eurobarometr-pruzkum-pristupu-k-bezpecnosti-potravin-napric-eu.aspx,
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/eurobarometer19/country-factsheets/EB91.3_EFSA_fact_cz_cs.pdf,
www.ctpp.cz/snidane-s-novinari/

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018