Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná sója A5547–127 (aktualizace)

Vydáno: 18. 5. 2011
Autor:

Stanovisko EFSA z 10.5.2011, ke kterému lze podávat do 10.6.2011 připomínky k Evropské komisi.

Dne 10.5.2011 bylo publikováno nové stanovisko EFSA (viz Question Documents) týkající se geneticky modifikované sóji pro potravinářské a krmivářské účely. Ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech může veřejnost k celkovému stanovisku EFSA (viz příloha) podávat po dobu jednoho měsíce připomínky.
Stanovisko EFSA se týká žádosti Bayer Crop Science o schválení umístit na trh potraviny, krmiva a jiné výrobky obsahující nebo sestavené z GM sóji A5547–127 (tolerantní k herbicidům) nebo potravin a krmiv vyrobených z této sóji (např. mouky, koláče a oleje). Připomínky se zasílají Evropské komisi na předepsaném formuláři.

Příloha: EFSA overall opinion (A5547-127 soybean)

Pravidla pro autorizaci GMO v EU (včetně aktuálních a ukončených připomínkových řízení).