Bezpečnost potravin

Genetické modifikace – možnosti jejich využití a rizika

Vydáno: 14. 10. 2009
Autor:

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

V rámci projektu UNEP/GEF Podpora plnění opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České republice byla vydána za finanční podpory Ministerstva životního prostředí publikace pod názvem “ Genetické modifikace – možnosti jejich využití a rizika”. Publikace obsahuje příspěvky, které vypracoval kolektiv autorů pod vedením Mileny Roudné, koordinátorky projektu.
 
Obsah publikace:
 
– Otázky kolem využívání geneticky modifikovaných organismů a mezinárodní pravidla
– Aarhuská úmluva a geneticky modifikované organismy
– Geneticky modifikované organismy – využití ve světě a v České republice
– Bezpečnost a zdravotní rizika geneticky modifikovaných plodin, potravin a krmiv z nich vyrobených
– Problematika hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin při uvolňování do prostředí
– Geneticky modifikovaní živočichové
– Využití genetických modifikací v lékařství
 

Uvedená publikace je k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně.