Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Fytosanitární režim EU k 14. 12. 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Fytosanitární režim EU k 14. 12. 2019

Vydáno: 11.11.2019
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti nové Nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další navazující předpisy, které mají přímou platnost pro ČR. Na národní úrovni se ke stejnému datu zásadně upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Na tomto místě naleznete souhrn potřebných informací ve vztahu k nové legislativě.

Nový fytosanitární režim, platný ke dni 14. 12. 2019 

 

Plnění obecných povinností vyplývajících přímo z fytosanitárních předpisů

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)

Vývoz rostlin

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)

Dovoz rostlin

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

Dřevěný obalový materiál

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018