Bezpečnost potravin

Evropští ministři zemědělství se dohodli na posilování bezpečnosti potravin i náhradě aktuálních ztrát zelinářů

Vydáno: 8. 6. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 7.6.2011.

Mimořádně se dnes v Lucemburku sešli zástupci ministerstev zemědělství členských zemí EU, aby jednali o bezpečnosti potravin a dopadu šíření bakterie  E.coli na trh. Vedle diskuze nad tím, jak zlepšit stávající mechanismy v EU i v jednotlivých členských státech, aby bylo možné účinně čelit krizím způsobeným výskytem rizikových potravin a rychle a správně reagovat na vývoj, jednali i o mimořádné pomoci pro producenty zeleniny. Evropská komise představila konkrétní kompenzační opatření, které na základě diskuse ministrů definitivně předloží příští týden.

Kvůli nákaze v Německu se v úterý v Lucemburku narychlo sešli ministři zemědělství EU. Hlavním tématem bylo zlepšení stávajících mechanismů v EU i v jednotlivých členských státech, tak aby bylo možné efektivně čelit krizím z důvodu výskytu závadných potravin a pružně a správně reagovat na vývoj na trhu. V souvislosti s aktuální situací producenti zeleniny ze Španělska, Německa, Nizozemska a Francie a dalších zemí požadují náhradu škody. Prodeje zeleniny totiž citelně poklesly, protože lidé v obavách z onemocnění, které už má na svědomí více než dvacet úmrtí, nakupují zeleninu mnohem méně než obvykle, ačkoliv původce šíření infekce se zatím nepodařilo spolehlivě vystopovat.  „Ztráty uvádějí i naši zemědělci. Evropská Unie a ministři vyslali jasný signál, že jsou schopni rychle reagovat na aktuální vývoj, ale i zlepšit nastavení celého systému, aby podobné výkyvy na trhu efektivněji řešil,“ řekl náměstek ministra Juraj Chmiel.

Především v zájmu co nejrychlejší možné reakce preferuje Česká republika využití už existujících mechanismů, například opatření na subvencované „stahování z trhu“. To je určené pro organizace producentů, pro neorganizované producenty by pak přicházela v úvahu možnost smluvně se pro účely řešení aktuální krize připojit k organizacím. Určitý precedens pro krizovou pomoc v souvislosti s náhlým poklesem poptávky po určité komoditě získala už Evropa v době tzv. ptačí chřipky, takže EK by mohla použít podobný scénář.

Bylo již domluveno, že opatření budou financována výhradně z evropského rozpočtu a že nedojde k diskriminaci  těch pěstitelů, kteří nejsou sdruženi v producentských organizacích. Vybrané druhy zeleniny, stejně jako referenční období pro výpočet výše kompenzace a její procento budou podrobně dojednány v rámci návrhu v řídícím výboru a to do poloviny příštího týdne. Nelze ale očekávat, že kompenzace dosáhne 100% ztrát. EK připraví i důkladný kontrolní mechanizmus, aby se zamezilo spekulacím při čerpání kompenzace.

Řada zemí upozornil, že kompenzace by se měly vztahovat na ty produkty, které byly označeny za zdroj nákazy a později se ukázaly tyto informace jako liché. Vylepšit se má i systém včasného varování tak, aby efektivně chránil spotřebitele, ale zároveň nezpůsobil zbytečnou paniku.

Podle Zelinářské unie Čech a Moravy poklesl v České republice prodej. Lidé nakupovali asi o polovinu méně okurek, rajčat a salátů, než obvykle. U ostatních druhů zeleniny klesly prodeje i ceny asi o 15% až 20%. „Rozporuplná prohlášení o původu epidemie způsobují pokles u všech druhů zeleniny, což má citelný dopad na ekonomickou situaci českých zelinářů,“ řekl předseda zelinářské unie Jaroslav Zeman.

Německo původně za zdroj infekce označilo španělské okurky, pak podezřívalo zeleninové a luštěninové klíčky z Německa. Tato podezření ale laboratorní testy nepotvrdily. Zdroj nebezpečné střevní epidemie je zatím neznámý. Kvůli neprokázanému obvinění se dostali především španělští sedláci, největší vývozci zeleniny na světě, do obtíží. Obavy z jejich zeleniny jim podle odhadu způsobily ztráty asi 200 milionů eur, 70 000 lidí může kvůli tomu přijít o práci.

Ruská federace zakázala dovoz zeleniny z EU, dokud se nenajde zdroj nákazy a způsob přenosu. Obchodování chce obnovit, až se zastaví nárůst počtu nemocných a lékaři získají kontrolu nad šířením nemoci. „Česká republika považuje ruský postup za nepřiměřený situaci, tím spíš, že Rusko usiluje o brzký vstup do WTO, a vyzvala EK k urychlenému jednání s Ruskem o zrušení toho zákazu,“ uvedl Juraj Chmiel. Stejně musí EK postupovat i vůči dalším zemím.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce začala s mimořádnými kontrolami čerstvé zeleniny, jako pravděpodobného zdroje nákazy, už 27. května. Prověřila 104 vzorky z Německa, Španělska, Holandska, Dánska, České republiky i dalších zemí. Nejprve se zaměřila na rajčata, okurky, saláty, papriky a ostatní. Celkem prověřila 11 druhů čerstvé zeleniny z 15 zemí. K 7. 6. bylo ze všech 104 odebraných vzorků vyšetřeno 93, všechny byly negativní na přítomnost nebezpečné bakterie způsobující průjmové onemocnění. Podle aktuálního vývoje situace pak začala SZPI kontrolovat prodej a výrobu směsi syrových klíčků, které německé kontrolní orgány označily za druhý možný zdroj nákazy.

Čeští veterinární inspektoři začali z preventivních důvodů prověřovat maso, které se do ČR dováží z Německa. „Testujeme vzorky hovězího a vepřového, protože zatím není jasné, co nákazu způsobilo. Plánujeme odebrat asi 30 vzorků a to na celém území České republiky,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe