Bezpečnost potravin

Evropský antibiotický den, Světový antibiotický týden

Vydáno: 19. 11. 2019
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví. Účinné, klinicky a epidemiologicky bezpečné používání antibiotik je tudíž společnou zodpovědností lékaře i pacienta.

Z výsledků eurobarometru realizovaného Evropskou komisí v září 2018 [1] vyplývá, že v ČR je nutné se zaměřit na vzdělávání veřejnosti o antibioticích, způsobu jejich užívání a správné indikaci. Jen čtvrtina respondentů v ČR (26 %) si vybavuje, že by v průběhu posledních 12 měsíců obdržela informaci o tom, aby neužívala antibiotika zbytečně, např. při nachlazení.

Na téma antibiotické rezistence, uvážlivé předepisování a následné správné užívání antibiotik upozorňují lékaře, celou odbornou veřejnost, ale i pacienty a celou laickou veřejnost každoroční kampaně. Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) pořádá Evropský antibiotický den připadající na 18. listopad a je partnerem Světového antibiotického týdne, jenž pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO) a který bude v letošním roce probíhat ve dnech 18. až 24. listopadu 2019.

Jednou z aktivit letošního EAAD 2019 je zveřejnění výsledků rozsáhlé studie organizované ECDC zaměřené na šetření znalostí, postojů a chování zdravotnických pracovníků ohledně antibiotik, jejich používání a rezistence vůči antibiotikům. Studie, které se účastnilo cca 18 tisíc respondentů ze 30 evropských zemí ukázala, že téměř 90 % zdravotníků si uvědomuje souvislost mezi používáním a předepisováním antibiotik a vznikem a šířením antibiotické rezistence, avšak pouze 58 % respondentů bylo schopno správně odpovědět na všech sedm otázek týkajících se antibiotik a antibiotické rezistence. Studie ukázala, že zatímco znalosti ohledně neúčinnosti antibiotik v léčbě onemocnění, která jsou typicky vyvolaná viry (např. chřipka) či spojitost mezi podáváním antibiotik a vznikem postantibiotické kolitidy či alergické reakce je téměř 100%, pouze tři čtvrtiny respondentů označilo jako správné tvrzení, že každý člověk, který je léčen antibiotiky, má zvýšené riziko vzniku infekce vyvolané bakteriemi rezistentními k antibiotikům. Značná část lékařů (43 %) také přiznává, že příležitostně předepisují antibiotika, ačkoliv o jejich potřebnosti nejsou zcela přesvědčeni. [2]  

Pokud se chcete o výsledcích studie dozvědět více, či chcete kampaň podpořit, sledujte facebook (https://www.facebook.com/EAAD.EU) či sdílejte v týdnu od 12. do 18. listopadu 2018 zprávy, fotografie nebo videa prostřednictvím hashtagu #KeepAntibioticsWorking.  

Vybrané informační materiály WHO (dostupné na: https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week) a ECDC (dostupné také zde: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs) a SZÚ v českém jazyce lze nalézt na výše uvedených odkazech. 

Jak se šíří rezistence vůči antibiotikům Jak se šíří rezistence vůči antibiotikům (1.24 MB)

 

1 EK: Zvláštní Eurobarometr 478 Antimikrobiální rezistence. Září 2018. Online: https://ec.europa.eu›index.cfm › ResultDoc › download › DocumentKy

2 ECDC: Survey of healthcare workers’ knowledge, attitudes and behaviours about antibiotics, antibiotic use and antibiotic resistance, EU/EEA, 2019

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková
Zdroj: SZÚ