Bezpečnost potravin

Evropská komise DG SANCO vydala již desátou výroční zprávu RASFF 2011

Vydáno: 6. 9. 2012
Autor: MZe, Ing. Kamila Grulichová

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011.

Evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli představuje již desátou výroční zprávu fungování systému RASFF v rámci Evropské unie. V roce 2011 bylo systémem RASFF hlášeno celkem 8 852 oznámení, z toho 3 730 originálních hlášení (original notifications) a 5 122 dodatečných (follow-up notifications). Nejvíce oznámení bylo zasláno Evropské komisi ze strany Itálie, Spojeného království, Německa a Španělska. Největší nebezpečí představovaly zejména mykotoxiny, patogenní mikroorganismy (Salmonella ssp.), a residua pesticidů. Největší podíl nevyhovujících výrobků byl zaznamenán v kategorii ořechy, ryby a rybí produkty a ovoce a zelenina.

Zpráva za rok 2011 je tematicky rozdělena do čtyř částí. První se věnuje fungování systému RASFF, druhá část je zaměřena na hlášení v roce 2011, třetí se pak soustředí na témata řešená aktuálně v roce 2011, tedy krmiva, FCM (materiály přicházející do styku s potravinami), otravy potravinami, havárie jaderné elektrárny Fukušima a iRASFF – nová IT platforma. Ve čtvrté závěrečné části jsou pro ilustraci uvedeny grafy a tabulky.

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011 (pdf, 1,4 MB)
(The Rapid Alert System for Food and Feed 2011 Annual Report)