Bezpečnost potravin

Evropa schvaluje, Amerika dereguluje

Vydáno: 8. 2. 2021
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Evropský proces schvalování nových odrůd GMO v EU by se dal přirovnat k jízdě osobním vlakem, zatímco ve světě se jezdí šinkansenem. A ačkoliv jsme letošní rok vyrazili ze stanice svižně, tak za oceánem už jsou opět v nedohlednu.

Evropa je známá svým velmi přísným přístupem ke geneticky modifikovaným organismům (GMO).  Schválení 8 geneticky modifikovaných (GM) rostlin pro dovoz a zpracování v EU, ke kterému došlo 22. ledna letošního roku, lze tedy v evropském kontextu označit za mimořádný výkon.

Instituce a společnosti, které se rozhodnou podat žádost o povolení nového GMO na evropský trh, se musí připravit na mnohaletý proces schvalování. Žádost po odborné stránce posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Poté prochází administrativním procesem na úrovni Evropské komise, kde dle aktuálních preferencí členský států není dosaženo kvalifikované většiny pro ani proti schválení žádosti. Dle platné legislativy má tak konečné slovo kolegium Evropské komise, které na základě kladného vyjádření EFSA zpravidla žádost schválí.

V letošním roce se tak do nesnadné překážkové dráhy dostaly tři druhy GM kukuřice a dva druhy GM sóji. U dalších tří variant GM kukuřice bylo rozhodnuto o obnovení povolení:

 

Tyto GM rostliny jsou schváleny pro dovoz a zpracování do potravin a krmiv, a to po dobu 10 let. Jejich povolení se nevztahuje na pěstování. Povolené GM produkty musí být označeny a také se musí uchovat potřebné dokumenty k těmto plodinám a jejich produktům, aby bylo možné kdykoliv dohledat jejich původ.

Zcela odlišná situace panuje za oceánem. Ve Spojených státech amerických nejen, že schvalování nových odrůd GMO probíhá rychleji a efektivněji, ale některé povolené GM rostliny se tzv. deregulují. To znamená, že je schváleno jejich postavení mimo legislativu GMO a dále se s nimi nakládá jako s běžnými produkty klasického šlechtění.

Veterinární a rostlinolékařská inspekční služba (APHIS) při Ministerstvu zemědělství USA (USDA) informovala v poslední době o dvou rostlinách, které byly deregulovány.

Petúnie A1-DFR vyšlechtěná za pomocí genetického inženýrství získala lesklé a oranžové květy. Společnost Westhoff Vertriebsgesellschaft současně požádala, aby tato GM petúnie na základě vědeckých recenzovaných publikací, hodnocení rizik a dalších relevantních informací nepodléhala předpisům o GMO. Po vyhodnocení všech těchto dokumentů APHIS dospěla k závěru, že petúnie A1-DFR nepředstavuje riziko pro živočichy či zemědělské nebo jiné rostliny ve Spojených státech.

K obdobnému závěru dospěla americká veterinární a rostlinolékařská inspekční služba také v případě kukuřice DP202216. GM kukuřice vyvinutá společností Pioneer Hi-Bred International, Inc. je odolná vůči glufosinátu amonnému (herbicidní složce) a má vyšší výnosnost. Stejně jako u petúnie se ve federálním rejstříku povolených rostlin dozvíme, že kukuřice DP202216 byla deregulována, a nepodléhá tak platné legislativě o GMO.

S lehkou nadsázkou lze říci, že díky stále častější americké deregulaci GM plodin tak možná jednoho dne EU jen pomyslně v počtu povolení GMO USA dožene.

 

Zdroj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_190,
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-01/dereg-petunias,
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2020/sa-12/dereg-herb-corn.

Zdroj článku: BIOTRIN