Bezpečnost potravin

EU zpřísnila fytosanitární požadavky v ochraně před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

Vydáno: 18. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Dne 15. 8. 2020 nabylo účinnosti nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1191 k ochraně před zavlékáním viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV – Tomato brown rugose fruit virus) do EU a jeho dalším rozšiřováním na území EU. Zavádí povinnost vzorkování a testování veškerého uskladněného neotestovaného osiva rajčete a papriky na ToBRFV při přemisťování v rámci EU.

Tímto nařízením se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1615, které vstoupilo v platnost jako reakce na zaznamenaná ohniska výskytu ToBRFV v několika členských státech (v Itálii, Německu, Nizozemsku, Spojeném království a v Řecku). ÚKZÚZ zároveň ruší mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování tohoto viru, vydaná ke dni 29. 10. 2019 (č.j. UKZUZ 180664/2019).

Nové  prováděcí nařízení Komise zpřísňuje stávající fytosanitární opatření s ohledem na  závažnost tohoto patogenu, novým poznatkům o něm a dalším ohniskům výskytu (ve Francii, Polsku, Španělsku i ve výše jmenovaných zemích).

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení nově zavádí také povinnost vzorkování a testování veškerého uskladněného dosud neotestovaného osiva rajčete a papriky (kromě odrůd papriky odolných vůči viru) na ToBRFV, které má být přemísťováno v rámci EU. Nestačí tedy už potvrzení, že osivo pochází z oblasti prosté ToBRFV, za kterou se ČR považuje, jak tomu bylo doposud.

V letošním roce ÚKZÚZ zajišťuje toto vzorkování a testování v rámci provádění průzkumu výskytu viru v ČR a v těchto případech zainteresované firmy nehradí náklady vzorkování a testování.

Kromě toho ÚKZÚZ rovněž testuje všechny dovážené zásilky osiv rajčete a papriky ze třetích zemí. V případech výroby osiva v ČR si již tuzemský dodavatel hradí testování sám.

Letos ÚKZÚZ otestoval na ToBRFV již 410 vzorků, přičemž ve dvou případech potvrdil přítomnost tohoto viru.

Obsah fytosanitárních opatření, povinnosti dovozců a dodavatelů osiv a sadby rajčete a papriky a postup ÚKZÚZ jsou uvedeny v příloze tiskové zprávy.

Bližší informace k ToBRFV naleznete Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock