Bezpečnost potravin

EU schvaluje zákaz 3-acetyl-2,5-dimethylthiofenu

Vydáno: 27. 5. 2013
Autor: berankova1

Evropská komise a členské státy Evropské unie rozhodly, že látka určená k aromatizaci 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen by měla být zakázána.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 16. května 2013 zveřejnil vědecké stanovisko a tiskovou zprávu, v které se uvádí: „Aromatická látka 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen je genotoxická (může poškodit DNA, genetický materiál buněk), s čímž souvisí její riziko pro lidské zdraví. Genotoxické látky by neměly být záměrně přidávány do potravního řetězce.“

Přestože úřad EFSA neprovedl posouzení expozice touto látkou, ve své tiskové zprávě uvedl: „Očekává se, že možné riziko pro spotřebitele, kteří mohou být vystaveni expozici této látky v potravinách, bude velmi malé.“

Látka 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen se používá jako ochucovadlo, které dává potravinám příchuť pečených ořechů. Tato látka je vyráběná malým počtem výrobců, a její  použití je celkově nízké (v EU se uvádí celková roční spotřeba 2,3 kg).

Rozhodnutí  odstranit tuto látku ze seznamu schválených látek určených k aromatizaci bylo podpořeno všemi členskými státy a nyní bude předmětem podrobného zkoumání Evropského parlamentu a Rady. Očekává se, že rozhodnutí bude Evropskou komisí přijato a vstoupí v platnost začátkem července.

Zdroj:  FSA (Food Standards Agency, UK)

 

EFSA (16. 5. 2013):
Aromatické látky vyvolávají obavy z hlediska zdravotní bezpečnosti