Bezpečnost potravin

EU AI Talk – Live Edition: Debata o využívání umělé inteligence

Vydáno: 27. 10. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 30. listopadu 2022 (15-17 hod.)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá společně s dalšími agenturami EU online akci EU AI Talk – Live Edition, která se uskuteční v prostředí MS Teams Live Event dne 30. listopadu 2022 od 15.00 do 17.00 hodin (SEČ). Program naleznete zde.

Téma EU AI Talks se soustředí na potenciál umělé inteligence v evropském veřejném sektoru se zaměřením na evropské agentury. Cílem akce je spojit různé aktéry ekosystému a diskutovat o rostoucím významu umělé inteligence v posledních letech.

Konkrétní cíle jsou následující:

  • Nastolení scény s představením společné iniciativy („grassroots iniciative“) a EU AI Virtual Community;
  • Zlepšení porozumění rostoucímu významu umělé inteligence v evropském veřejném sektoru a jejímu dopadu na evropské agentury;
  • Zlepšení porozumění tomu, jak si různé subjekty mohou vzájemně pomáhat při zavádění a využívání umělé inteligence;
  • Zlepšení porozumění tomu, jak mohou různé subjekty spolupracovat při řešení moderních výzev spojených s umělou inteligencí a zajistit její důvěryhodnost; 
  • Zlepšení porozumění zbývajícím překážkám, které brání užší spolupráci a dalšímu využívání umělé inteligence;
  • Inspirovat účastníky k tomu, aby se podíleli na budoucím vývoji.

Registrace je otevřena do 23. listopadu 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA