Bezpečnost potravin

ENTA: European Nanotechnology Trade Alliance

Vydáno: 22. 6. 2011
Autor:

Byla vytvořena v roce 2005, aby zastupovala zájmy subjektů podnikajících v oblasti nanotechnologie.

ENTA má více než 50 členů ve 12 členských zemích EU a jejich počet se stále zvyšuje. Členy ENTA jsou velké nadnárodní společnosti, ale i MSP (SMEs).
ENTA pořádá pravidelně pro průmyslové společnosti konference, na kterých se diskutuje o problematikách týkajících se standardů, postojů veřejnosti, komunikace, rizik, dopadů na životní prostředí a odpovědného rozvoje v oblasti nanotechnologie.

ENTA rovněž koordinuje NanoMicroClub, což je evropská síť, která se schází pravidelně, aby stimulovala komercializaci nanotechnologie.

ENTA je členem CEN/TC 352 (výboru pro nanotechnologie) a nedávno požádala o připojení k OECD, pracovní skupině pro vyráběné nanomateriály.

Více informací o ENTA je k dispozici zde.

Zdroj: Nanowerk