Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství bez mýtů

Vydáno: 21. 3. 2012
Autor: berankova1

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.

Rozšíření ekologického zemědělství na více než 11% z celkové výměry zemědělské půdy v ČR určuje rostoucí význam tohoto šetrného způsobu hospodaření v naší zemi. Podobně je tomu i v celé EU a mnoha dalších zemích světa. Zejména v zahraničí bylo dosud publikováno velké množství odborných a vědeckých výsledků a studií, které hovoří v mnoha aspektech pro ekozemědělství a biopotraviny. Také u nás vyšly desítky podpůrných studií, které postupně vydával svaz PRO-BIO, Bioinstitut, MZe ČR, PRO-BIO Liga, Green marketing, univerzity, specializované výzkumné ústavy a další odborné instituce – členové České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Stát dokonce financoval několik informačních a propagačních kampaní, které s podloženými argumenty informovaly o prospěšnosti ekozemědělství a kvalitě biopotravin. Možná právě proto, že je rozvoj tohoto oboru v ČR relativně úspěšný, začaly se objevovat zejména v loňském roce stále častěji mediální útoky proti biopotravinám. Trend přízně médií se obrátil, dříve pozitivně vnímaný obor byl v poslední době v médiích prezentován převážně negativně. Smutné na tom bylo, že byly znovu používány nesprávně argumenty, mýty, o kterých jsme si jako propagátoři ekologického zemědělství a biopotravin mysleli, že jsou i u nás již mnoho let vyvráceny. Například Bioinstitut vydal v roce publikaci „90 argumentů pro ekologické zemědělství“, deset ročníků významné mezinárodní konference Bioakademie přivedlo do České republiky desítky předních odborníků a politiků z celého světa. Jenže asi to bylo málo, možná je pravda, že by mělo být vyvrácení těch nejčastěji opakovaných mýtů sepsáno ve srozumitelné podobě a v souvislostech na jednom místě. Tato publikace se o to pokouší.

Příloha: Ekologické zemědělství bez mýtů  (pdf, 1,7 MB)

Vydal:  Bioinstitut, o. p. s. a Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství  (prosinec 2011)

Zdroj:   eAGRI