Bezpečnost potravin

EFSA zveřejnil aktualizovaná vodítka k monitoringu vlivu GM rostlin

Vydáno: 4. 8. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 2. 8. 2011.

EFSA zveřejnil aktualizovaná vodítka k monitoringu vlivu GM rostlin na životní prostředí

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel EFSA) vydal 2. srpna 2011 aktualizovaná vodítka pro monitorování vlivu geneticky modifikovaných (GM) rostlin na životní prostředí po uvedení na trh Evropské unie (post-market environmental monitoring – PMEM).

EFSA v rámci této oblasti doporučuje manažerům rizik mj. zlepšení způsobu shromažďování a zaznamenávání údajů v EU. Původní vodítka, vydaná v listopadu roku 2010, byla aktualizována, aby reflektovala současný stav vědeckého poznání v této oblasti.

Stejně jako u všech předcházejících vodítek ke geneticky modifikovaným organismům (GMO) úřad spolupracoval s členskými státy EU a se zainteresovanými subjekty (nevládními a zainteresovanými organizacemi a žadateli o pěstování GM plodin).

Současná aktualizovaná vodítka informují o zkušenostech vědeckého Panelu GMO při hodnocení předchozích aplikací GM rostlin, a také o připomínkách obdržených v průběhu veřejných konzultací. EFSA rovněž zorganizoval speciální zasedání v průběhu druhého zasedání Vědecké sítě pro hodnocení rizik GMO v Parmě 9. – 10. 7. 2011. Zástupci členských států EU zde byli požádáni, aby k veřejným konzultacím přednesli své diskusní příspěvky.

Více informací a vodítka můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110802.htm

Zdroj: EFSA