Bezpečnost potravin

EFSA vyzývá k poskytnutí dat o používání chia semínek v tepelně ošetřených potravinách

Vydáno: 20. 11. 2019
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání dat je 25. 2. 2020

První povolení k uvádění na trh chia semínek (Salvia hispanica L.) jako nové složky potravin v pečivu bylo na základě stanoviska EFSA uděleno rozhodnutím Evropské komise 2009/827/EC. V následujících letech bylo použití chia semínek rozšířeno na další kategorie potravin: snídaňové cereálie, směsi ovoce, ořechů a semínek, ovocné šťávy a míchané ovocné/zeleninové nápoje, samotná chia semínka, ovocné pomazánky, jogurty, sterilované cereální, pseudocereální a luštěninové pokrmy určené k přímé spotřebě.

Povolení rozšíření používání chia semínek předcházela aktualizace stanoviska EFSA z roku 2009. Při aktualizaci stanoviska EFSA zaznamenal studii, která se týkala částečné náhrady pšeničné mouky jako složky těsta, moukou z chia semínek (v množství 10 %, 15 % či 20 %). Při pečení sušenek z těsta obsahujícího moukou z chia semínek při teplotě 190 oC byla zaznamenána zvýšená tvorba akrylamidu. Pečení běžně probíhá při teplotách přesahujících 120 oC, při které se akrylamid začíná tvořit. 

Rozšíření použití chia semínek může znamenat jejich tepelné ošetření např. při procesu zpracování či vaření. Nedostatek informací o tvorbě akrylamidu v těchto výrobních krocích znamenal, že EFSA nemohl posoudit bezpečnost používání chia semínek při navrhovaném používání a aktualizované stanovisko ze 17. dubna 2019 se proto vztahuje pouze k používání chia semínek v potravinách, které neprochází tepelným zpracováním či procesem vaření.

Aby mohl dokončit hodnocení bezpečnosti chia semínek, dostal EFSA nový mandát od Evropské komise ke zpracování vědeckého stanoviska k bezpečnosti chia semínek v potravinách, které procházejí tepelným opracováním, které může vést k tvorbě procesních kontaminantů.

Na základě výše uvedeného EFSA vyzývá všechny zainteresované (vlády, výrobce potravin, univerzity, výzkumné organizace atd.), aby poskytli analytická data (publikovaná, nepublikovaná, nově získaná), která se týkají tepelně ošetřených chia semínek ve vztahu k:

  • tvorbě akrylamidu, furanu a alkylfuranů v potravinách s přidanými chia semínky, které jsou předmětem tepelného opracování nad 120 oC (v průběhu zpracování a/nebo vaření)
  • množství volného asparaginu v celých nebo mletých chia semínkách (vč. chia mouky)


V ideálním případě by data měla obsahovat také informaci o:

  • používaném produktu (mouka, mletá či celá chia semínka)
  • tom, zda byla při experimentu použita jedna šarže nebo různé šarže semínek
  • zdroji (místo původu, geografické vymezení)
  • dalších použitých surovinách
  • váze/typu vyráběného výrobku
  • % chia semínek v konečném výrobku
  • tepelných podmínkách (teplota, čas, typ vaření)


Termín pro poskytnutí dat je 25. února 2020.

Data se zasílají elektronicky na email nda_callfordata@efsa.europa.eu .

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA