Bezpečnost potravin

EFSA stanovil doporučený příjem bílkovin

Vydáno: 28. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Referenční hodnoty jsou stanoveny pro různé skupiny populace (pro dospělé 0,83 g/kg tělesné hmotnosti, což je v Evropě vysoce překračováno).

Úřad EFSA na žádost Komise znovu prověřil dříve stanovené doporučené nutriční dávky, přičemž vycházel z nejnovějších mezinárodních a národních doporučení (DRV = dietary reference values) a z konzultací s členskými státy, s odborníky a dalšími stranami. Pro stanovení referenčních dávek pro obyvatelstvo – PRI (population reference intakes) pro bílkoviny se vycházelo z rozdílů mezi příjmem a vylučováním dusíku organismem. Optimální by byla rovnováha – nulová bilance. Pro výpočet nároků na bílkoviny k fyziologickým funkcím jako růst, těhotenství a laktace byla použita faktoriální metoda. V těchto případech je bílkovina potřebná nejen pro obnovu, ale i pro tvorbu nové tkáně či mléka, proto musí být bilance pozitivní.
V předcházejícím stanovisku 25. 3. 2010 vydal EFSA DRV pro:
– sacharidy, vlákninu ( EFSA-Q-2008-467),
– tuky (tuky nasycené, poly- a mononenasycené, trans-) a cholesterol (EFSA-Q-2008-466) a
– vodu (EFSA-Q-2008-464).
Hodnoty mohou sloužit jako základ pro označování potravin a pro výživové sněrnice
Tuto poslední část výživových referenčních dávek pro obyvatelstvo (pro bílkoviny) zveřejnil EFSA 9. 2. 2012 (EFSA-Q-2008-468). Uvádí se přijem živin, který většina populace potřebuje pro své zdraví v závislosti na věku a pohlaví.
Panel DNA (for Dietary Products, Nutrition and Allergies) stanovil referenční hodnoty bílkovin pro jednotlivé skupiny následovně:
dospělí (vč. starých osob)……0,83 g/kg tělesné hmotnosti denně (tj. 58 g na osobu o hmotnosti 70 kg)
kojenci, děti a dospívající…….0,83 – 1,31 g/kg tělesné hmotnosti denně v závislosti na věku
těhotné ženy……………………….navíc 1 g, 9 g a 28 g v prvním, druhém a třetím trimestru
kojící ženy…………………………navíc 19 g během prvních 6 měsíců a 13 g v dalším období
Panel se pokusil vzít v úvahu různé zdravotní důsledky spojované s příjmem bílkovin, a sice vliv na zdravé kosti, tělesnou hmotnost, svalovou hmotu a funkci ledvin, ale dospěl k závěru, že údaje, které jsou k dispozici neumožňují stanovit hodnoty související s těmito funkcemi.
Panel vyhodnotil příjem bílkovin u evropské populace jako dostačující, a to u všech skupin.
Při vyhodnocení výsledků průzkumu spotřeby se dospělo k závěru, že dospělí konzumují enormně více než 0,83 g/kg, a to o 67 až 114 g denně u mužů a o 59 až 102 g u žen.
Doporučené hodnoty bílkovin byly stanoveny pro smíšenou stravu, tzn bílkoviny z živočišných i rostlinných zdrojů.
Výsledky ukazují, že ve stravě evropských dospělých je hlavním zdrojem bílkovin maso a masné výrobky, následované zrninami a produkty na bázi zrnin a mlékem a produkty na bázi mléka.

EU Food Law, 2012, č. 520, s. 5-6