Bezpečnost potravin

EFSA přezkoumal bezpečnost limitů reziduí glyfosátu

Vydáno: 31. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA zveřejnil dvě vědecké zprávy o hodnocení bezpečnosti limitů glyfosátu v potravinách a v krmivech.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil přezkoumání maximálních povolených limitů glyfosátu v potravinách. Vyhodnocení vychází z údajů o reziduích glyfosátu v potravinách, které úřadu EFSA poskytly všechny členské státy EU.

Maximální limity reziduí (MRLs) jsou nastaveny tak, aby spotřebitelé byli chráněni před nadměrným množstvím glyfosátu ve stravě. Hodnoty jsou založeny na analýze všech stávajících povolených použití herbicidu (glyfosátu) v EU.

Nejistoty vyplývající z chybějících informací v poskytnutých datech jsou zmíněny ve zprávě (podrobnosti viz úplné odůvodněné stanovisko).

Přezkoumání dat (zahrnující všechny plodiny ošetřené glyfosátem) obsahuje hodnocení rizika, které uvádí, že současné úrovně expozice glyfosátem nepředstavují riziko pro lidské zdraví. V rámci hodnocení úřad EFSA porovnal diety dospělých a dětí v EU s hodnotami bezpečného příjmu, které (EFSA) doporučil v roce 2015.

Zdraví zvířat

Údaje z přezkoumání MRL glyfosátu tvoří také část důkazů použitých ve druhé zveřejněné zprávě, která hodnotí potenciální vliv reziduí glyfosátu v krmivech na zdraví zvířat.

Při hodnocení byly prozkoumány všechny dostupné informace o přítomnosti glyfosátu v krmivech, včetně dovezených krmiv. Úřad EFSA dospěl k závěru, že rezidua glyfosátu v krmivech nemají s největší pravděpodobností vliv na zdraví skotu, ovcí, prasat, koní a kuřat.

Co jsou MRLs?

MRLs jsou horní limity reziduí pesticidů, které jsou legálně přípustné v/na potravinách nebo krmivech, založené na správné zemědělské praxi a nejnižší expozici nezbytné k ochraně citlivých spotřebitelů. Odvozují se po komplexním hodnocení vlastností účinné látky a zamýšleného použití pesticidu. Tyto zákonné limity platí také pro dovážené potraviny a krmiva.

 

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):