Bezpečnost potravin

EFSA: hodnocení rizik z nanomateriálů v potravinách a krmivech

Vydáno: 16. 5. 2011
Autor:

První praktický manuál pro posuzování zpracovaných nanomateriálů (ENM) použitých v potravinách a krmivech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 10.5.2011 manuál/příručku (viz příloha) týkající se posuzování rizika z použití zpracovaných nanomateriálů (ENM) v potravinách a krmivech. Jde o první manuál tohoto typu, který uvádí praktický návod na určování potenciálních rizik z použití nanovědy a nanotechnologií v řetězci potravin a krmiv. Týká se posuzování rizik u těchto potravinářských a krmivářských aplikací: potravinářská aditiva, enzymy, aromata, materiály ve styku s potravinami, potraviny nového typu, aditiva do krmiv a pesticidy.
Manuál byl vytvořen na žádost Evropské komise. Uvádí pokyny pro posuzování rizik ENM, která se mohou objevit v důsledku jejich specifického charakteru a vlastností. Důležité je, že tento manuál pro posuzování ENM doplňuje již existující příručky pro látky a produkty předložené k hodnocení rizika z hlediska jejich možného schválení do potravin a krmiv. Specifikuje další údaje, které jsou potřebné pro fyzikální a chemickou charakterizaci ENM ve srovnání s konvenčními aplikacemi a uvádí různé přístupy testování toxicity, které musí žádatelé provést.
Aby se manuál lépe využil v praxi, je uvedeno šest případů, které uvádějí různé postupy testování toxicity. Pro každý případ manuál uvádí typ požadovaného testování.
Během vytváření manuálu EFSA otevřel veřejnou diskusi k vývoji metodologií posuzování rizik v této oblasti se záměrem podporovat inovace při současném zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv. V rámci připomínkového řízení EFSA obdržel 256 připomínek od 36 subjektů, kterými byly vysoké školy, nevládní organizace, průmysl, autority členských států i mezinárodní. Relevantní připomínky byly zapracovány do konečné verze příručky.
Více informací k příručce je k dispozici zde.
Zdroj: EFSA